EMNER

Håber TV-flytning strander på økonomi

Ændrede vedtægter gør det muligt for TV2 Nord at forlade Aabybro

AABYBRO:Selv om repræsentantskabet for TV2 Nord har stemt for en ændring af vedtægterne, så de ikke længere binder stationen til at have base i Aabybro, så har borgmester Ole Lykkegaard Andersen (V) stadig store forhåbninger om, at den regionale TV-station forbliver i Søparken. Han mener, at planerne vil strande på økonomien, ligesom der stadig er modstand mod flytteplanerne i repræsentantskabet. Med 61 stemmer for og en enkelt imod stemte repræsentantskabet tirsdag aften for en ændring af vedtægterne, så de ikke længere siger, at tv-stationen skal være placeret i Aabybro. Det skete ud fra en anbefaling fra stationens bestyrelse, som fik opbakning i de standardvedtægter, der er udarbejdet af Kulturministeriet. Men det behøver ikke at betyde, at et flertal i repræsentantskabet, som i følge vedtægtsændringen ændres fra 114 til 85 medlemmer, går ind for en flytning til Aalborg, som bestyrelsesformand Ole Carlsen og direktør Bo Jeppesen tidligere har talt varmt for. - Der er stadig stor debat i repræsentantskabet om flytteplanerne. Og det er jo repræsentantskabet der skal vælge bestyrelsen, siger Ole Lykkegaard Andersen. Derfor mener han, det vil være ulogisk, hvis TV-stationens bestyrelse beslutter en flytning imod repræsentantskabets holdning. - Det ville være underligt udemokratisk, hvis bestyrelsen ikke lytter til sit bagland. Særligt når der skal være valg til repræsentantskabet til oktober, siger Ole Lykkegaard Andersen, som har fået oplyst, at der på mødet tirsdag aften var flere talere imod en flytning. Når der er valgt nyt repræsentantskab skal der efterfølgende vælges en bestyrelse blandt dets medlemmer. Spild af penge Men i sidste ende mener borgmesteren, at en flytning vil strande på økonomien. - Jeg har talt med bestyrelsesmedlemmer, som siger, en flytning ikke vil belaste TV-stationens økonomi. Derfor er jeg fortrøstningsfuld. Når man bliver klar over, hvad det koster. kan man se, det ikke er økonomisk forsvarligt, mener borgmesteren. Han peger på store omkostninger til ikke blot nye lokaler, men også til flytning af teknisk udstyr og opkobling. Ole Lykkegaard Andersen forstå heller ikke begrundelserne for en flytning. - Der er i høj grad tale om offentlige midler, og det er et ressourcespild at bruge så mange penge på at flytte en TV-station 20 kilometer. Den gang man placerede stationen i Aabybro sendte man et signal om, at man sender TV til alle nordjyder og ikke blot til de 100.000 indbyggere i Aalborg by, siger han.