Håbet er grønt

Der ligger en fremtid med mange arbejdspladser i ved-varende energi - udfordringen består i at omdanne visionerne til vedvarende arbejdspladser

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Foto: Kurt Bering

FREDERIKSHAVN:Frederikshavns fremtid er grøn, i hvert fald hvis man skal lodde stemningen blandt de omkring 50 fremmødte i Metalhuset i Frederikshavn i går. Det var borgmester Erik Sørensen og MF Bjarne Laustsen, der havde indbudt til mødet, hvor alle interesserede kunne give deres besyv med om, hvad det er vi skal leve af fremover, og på den måde være med til at forme Frederikshavn fremtid. Konkrete forslag var det af gode grunde sparsomt med, mødet var indkaldt med kort varsel - og ingen havde heller forventet, at nogen dukkede op med en nøglefærdig virksomhedsplan for X antal arbejdspladser, klar til at sætte i søen inklusive finansiering. Men både Erik Sørensen og Bjarne Laustsen forlod mødet med en god fornemmelse i maven. - Jeg kan mærke en vilje til at komme videre, til at arbejde for at finde ud af, hvor det er vi skal hen, frem for bare at sætte sig ned og vente, siger Erik Sørensen. Og lodskuddet tyder altså på, at det bliver en grøn bølge, Frederikshavn skal sejle ud af krisen på. Det var i hvert fald den vedvarende energi, der gentagne gange blev bragt på bane. - Det er blevet nævnt flere gange før, så det er nok ikke så overraskende. Når vi smider spørgsmålet "Hvad skal Frederikshavn leve af i fremtiden" ud, så er det et stort spørgsmål, og så griber man måske efter det, der ligger lige for. - Men det ér et område, der er rigtig mange arbejdspladser i fremover, siger Erik Sørensen. Ideer skal gro lokalt For mødets to værter ligger udfordringen nu i at tage energien og den gode vilje, destillere tingene ud til noget konkret, noget med en håndgribelig fremtid i, og så få landspolitikerne til at lytte - og handle. - Det er i sidste ende en regeringsopgave. Frederikshavn Kommune kan ikke løfte denne opgave alene. Der skal medspil fra mange ministerier til, siger Bjarne Laustsen og hentyder til de mange støtte- og puljeordninger, som et kriseramt område som Frederikshavn kan søge midler fra. For penge til at støtte arbejdet med at komme ud af krisen er der - for så vidt - nok af, men de skal søges på baggrund af nogle idéer, som er groet lokalt, som man tror på lokalt - og som med tiden kan bære selv, slår Erik Sørensen fast: - Vi skal under ingen omstændigheder leve af at søge offentlige midler.