Håbet om ridehallen er i behold

Byggeriet af den planlagte ridehal må afvente klagesag

Skør­ping Ri­de­klub hol­der i week­en­den 10 års ju­bi­læ­ums­stæv­ne, men uden det ridehalsbyggeri, som man el­lers hav­de hå­bet at være be­gyndt på. AR­KIV­FO­TO: GRE­TE DAHL

Skør­ping Ri­de­klub hol­der i week­en­den 10 års ju­bi­læ­ums­stæv­ne, men uden det ridehalsbyggeri, som man el­lers hav­de hå­bet at være be­gyndt på. AR­KIV­FO­TO: GRE­TE DAHL

SKØRPING:I denne weekend holder Skørping Rideklub sit traditionsrige venskabsstævne, hvor klubben denne gang oven i købet kan fejre 10 års jubilæum. Imidlertid bliver det ikke helt så festligt som håbet tidligere på sommeren. Det planlagte byggeri af en ridehal er nemlig foreløbig udskudt, fordi en nabo har klaget til Naturklagenævnet over zonetilladelsen fra Skørping Kommune. Forinden havde amtet dispenseret fra naturbeskyttelsesloven og dermed været med til at bane vejen for indendørs aktiviteter i Skørping Rideklub. Formand for rideklubben, Mette Flarup, har dog langt fra mistet håbet om at få ryttere og heste under tag i år. - Vi er stadig meget optimistiske og håber på at kunne komme i gang til november. Jeg har sendt et to siders brev til Naturklagenævnet og kommenteret alle klagepunkter. Nu håber vi på en hurtig afgørelse om, at der ikke er noget i klagen til en længere sagsbehandling, siger Mette Flarup, som især er ked af skuffelsen hos de unge ryttere: - Det er næsten ikke til at holde ud over for alle de små piger. De havde jo sat næsen op efter hallen og havde sat flag i byggematerialerne, som er stablet op og gjort klar. Rideklubben holder til på lejede arealer på Hanehøjvej 29 i Skørping, hvor ejeren, Kaj Bang, har påtaget sig at stå for millionbyggeriet af ridehallen og opførelsen af nye hestestalde. For rideklubben er konsekevensen, at lejen stiger til omkring 10.000 kr. om måneden, når de nye faciliteter som håbet bliver klar inden for en overskuelig fremtid. - Vi søger fonde og kommunale tilskud, og vi håber jo også på, at forældrene vil bakke op økonomisk. Så regner vi også med at få flere medlemmer, når vi kan byde på bedre forhold. Blandt andet er der flere voksne ryttere i Skørping, som rider i Arden i stedet for, siger Mette Flarup. I øjeblikket har rideklubben 65 medlemmer, hvoraf de 30 er aktive ryttere. Med 100 medlemmer regner Mette Flarup med, at det kan løbe rundt med den nye husleje. Selve indretningen af ridehallen skal foregå med frivillig arbejdskraft.