EMNER

Håbløst sjuskeri i Cirkus Havblik

ANDELSBOLIG:I ethvert velfungerende cirkus er præcision og rettidig omhu vigtige nøgleord, idet alting ellers i bogstaveligste forstand falder til jorden. I andelsboligforeningen Havblik har den siddende bestyrelse imidlertid ikke formået at præstere nogen af delene, hvorfor det hele da også for tiden på bedrøveligste vis falder ned om ørerne på forkvinden og medlemmerne. I den helt horrible sag, hvor de tre forvirrede damer i bestyrelsen samt suppleanterne af ubegribelige årsager forsøger at true Helle Sørensen fra hus og hjem, har det eneste visne figenblad, som de hidtil har forsøgt at skjule deres mangel på argumenter bag, været et referat fra den generalforsamling, hvor andelshaveren fik det ifølge vedtægterne fornødne tilsagn. Det pågældende referat lider dog under to meget alvorlige skavanker, hvoraf i hvert fald den ene er fatal for bestyrelsens hovedløse kovending. Det kritisable referat er nemlig for det første ikke dateret. Man tror det næppe, men papiret er simpelthen bare smidt i vores postkasser uden dato. I den sammenhæng skal man så samtidig notere sig, at Helle Sørensen umiddelbart efter den pågældende generalforsamling rejste til Norge i den dokumenterede gode tro, at alt var i den skønneste orden, mens håndværkeren tillige gik i gang med hemsen og tagvinduet. For det andet har Havbliks referent aldrig nogensinde ved en generalforsamlings afslutning læst sine notater op, så mødedeltagerne kunne have fået mulighed for at få tilføjet eller ændret noget i referatet. Det er ellers almindelig skik i de sammenhænge, hvor vi i øvrigt har med den slags formaliteter at gøre. Der er kort sagt hverken hoved eller hale i bestyrelsens såkaldte sag imod andelshaver Helle Sørensen. Det er der imidlertid i aller højeste grad i sagen om samme bestyrelses aktuelle mellemværende med Hirtshals Kommune. At anlægge parkeringspladser uden tilladelse, samt dagligt efter alt at dømme overtræde færdselsloven ved at køre i bil på gangstierne ved Havblik, er både juridisk og moralsk set dybt problematisk!