Hånbæk pudser profilen mod Koktvedvej

Kvarteret skal være kønnere at se på fra vejen

FREDERIKSHAVN:Når Frederikshavn Boligforening af 1945 til efteråret indleder renovering af Hånbækafdelingen, bliver blokkene ud mod Koktvedvej de første, håndværkerne går i gang med. Det er en ændring i forhold til de oprindelige planer. - Vi vil gerne, at frederikshavnerne kan se, hvad der sker. Det ville de ikke kunne, hvis vi begyndte inde midt i bebyggelsen, siger formanden for boligforeningen '45, Rene Thorø. Også den planlagte nedrivning af to blokke skal ske ved Koktvedvej. Det vil skabe mere grønt frirum i bebyggelsen, samtidig med at udbudet af boliger reduceres. Beboergrupper Rene Thorø tilføjer, at der også er byggetekniske grunde til ændre på rækkefølge i renoveringsprojektet. Ændringen sker efter forslag fra rådgiverne. Arkitekt på renoveringen er Jørgen og Lasse Andersen, Frederikshavn, mens Boform. Aalborg, er økonomisk rådgiver og Niras bygteknisk rådgiver. I foråret er beboerne blevet inddraget i renoveringsprojektet. Der er nedsat en række arbejdsgrupper, som skal bidrage med forslag. Hånbækcenteret Ikke kun boligområdet ved Koktvedvej ændrer udseende. Et led i at give området et løft er en omlægning af parkeringsområdet ved Hånbækcenteret. Det bliver fikset op, inden renoveringen af blokkene og deres omgivelser tager fart.