Lokalpolitik

Hånbæk-renovering forsinkes

Misforståelser i formidling af slicitationresultat

FREDERIKSHAVN:Renoveringen af Hånbæk-blokkene kan først komme i gang i begyndelsen af november og ikke som planlagt i oktober. Det skyldes en banal misforståelse, som opstod på rådhuset under sagens ekspedition. Det er egentlig slet ikke kommunen, men Landsbyggefonden, som skal give boligforeningen grønt lys til at gå i gang. Men forinden skal byrådet behandle licitationsresultatet. Det skulle efter planen være sket på byrådsmødet i sidste uge. Men i stedet udsætte byrådet sagen til mødet 31. oktober, så byrådet kan få en korrekt, skriftlig sagsfremstilling. Kommunens jurist, Gitte Dalsgaard, havde i den oprindelige sagsfremstilling skrevet, at licitationen havde givet en besparelse på 37 mio. kr. i forhold til budgettet. Det rigtige tal er 1,2 mio. kr. Samme fejl er tidligere fremgået af en artikel i Nordjyske. Nordjyske omtale af licitationsresultatet var baseret på oplysninger fra boligforeningsformand René Thorø. Fejlen i den skriftlige sagsfremstilling til byrådet var kendt allerede inden byrådsmødet. Borgmester Erik Sørensen (S) gav en supplerende mundtlig redegørelse, hvor han korrigerede de forkerte oplysninger. Men bl. a. Niels Ole Fredborg Nielsen (UP) påpegede, at der burde udarbejdeses en supplerende skriftlig sagsfremstiling. Gitte Dalsgaard forklarer, at misforståelsen er opstået, fordi renoveringen er opdelt i to, hvoraf kun den ene del - bygningsrenoveringen - sker med støtte fra Landsbyggefonden. I den oprindelige sagsfremstilling havde Gitte Dalsgaard, på baggrund af et såkaldt skema B fra Biligforeningen 45's økonomiske rådgiver sammenlignet usammenlignelige tal. Nemlig licitationsresultatet for den støttede del af byggeriet (164 mio. kr.) med totalbudgettets (201 mio. kr.). Det sidste tal omfatter også udendørs forskønnelse, som boligforeningsafdelingen selv skal finansiere. Det forkerte regnestykke resulterede i en drømmebesparelse på 18 procent . men den reelle besparelse var altså blot i underkanten af 1 procent.