Hånbækskolen topscorer

Skolens tre klasse topper i læsetest på landsplan

FREDERIKSHAVN:Et udvidet indskolingsforløb på Hånbækskolen har givet så gode resultater, at det, i en undersøgelse udarbejdet af Dansk Psykologisk Forlag, topper på landsplan. Hånbækskolen er byens eneste skole med et udvidet indskolingsforløb, der omfatter børnehaveklasserne samt 1.og 2. klasserne. Forløbet er testet i en officiel, landsanerkendt prøveform, OS 64 og S120, der opdeler resultaterne i tre kategorier, nemlig "Læsningen er sikker", "Læsningen er sikker - med større tidsforbrug" og "Læsningen er usikker". For skolens 1. klasser har det givet en score på 81 pct. for sikker læsning, 9 pct. for sikker med større tidsforbrug og 10 pct. med usikker læsning. For 2. klasserne er resultatet hhv. 79 pct., 10 pct. og 10 pct. i de samme kategorier. Sammenlignes disse tal med tallene for de øvrige skoler i Frederikshavn er tallene væsentligt lavere, og på landsplan er tallene 25 pct. lavere end Hånbækskolens score i 1. kategori - "Læsningen er sikker". Indskolingsforsøget omfatter bl.a. at børn der er indskrevet i børnehaveklasserne kan optages fra april, så de får en blød skolestart. Desuden har pædagoger, børnehaveklasseledere og lærere indgået et udvidet samarbejde, der medfører at pædagoger og børnehaveklasselærere følger med eleverne op i 1. og 2. klasse. - Vi har på dén måde skabt større sammenhæng mellem indskoling og det videre undervisningsforløb, ligesom timetallet i 1. og 2. klasse er udvidet til 25 ugentlige timer fra 22 timer i 1. klasse og 23 timer i 2. klasse. Det har så båret frugt i form af et meget flot resultat, der skyldes en massiv, fælles indsats fra lærere, pædagoger og børnehaveledere. Samtidig har børnene fået et meget fint grundlag for den videre indlæring, siger skoleinspektør Aage Holst Sørensen. Han lægger ikke skjul på, at han er meget tilfreds med, at Hånbækskolens indskolingsklasser har fået så høj en score - og dermed topper landsgennemsnittet, hvor de nyeste tal dog er fra 2003. - Det er imponerende, at vi ved fælles ihærdig indsats og en gruppe meget entusiastiske og arbejdsomme lærere har kunnet forbedre læsefærdigheder hos eleverne i de små klasser. Og vi er stolte af, at vi er blandt de bedste på landsplan, siger Aage Holst Sørensen. Indskolingsforløbet - der har kørt over tre år - blev i slutningen af oktober gjort permanent i en byrådsbeslutning. Og som en særlig krølle på historien, er hele 25 pct. af eleverne tosprogede.