Lokalpolitik

Hånd om affaldet langs klitterne

Borgmester vil have ansvaret for området langs klitterne placeret

BLOKHUS:Pandrup Kommune arbejder målrettet på at sikre, at kommunen ikke kommer i en lignende situation med affald langs klitterne, som tilfældet har været denne sommer, hvor flere turister har ment, at klitområdet har mere beskidt end tidligere. Den kraftige blæst har sendt en masse skidt op fra havet, som nu ligger og skæmmer området op mod klitterne. Derfor skal der nu holdes et opklarende møde med skovrider Frede Jensen fra Nordjyllands Statsskovdistrikt for at kortlægge ansvaret for rengøring af området for enden af klitterne. - Når vi har sådan en situation, er det ikke rimeligt, at offentlige myndigheder skal diskutere indbyrdes, hvem der har ansvaret, siger borgmester Flemming Jansen (V). - Det er vigtigt, at vi får nogle klare regler for, hvem der har ansvaret, siger borgmesteren. En gråzone Spørger man Pandrup Kommune, mener kommuneingeniør Knud Nørgaard, at kommunen er ansvarlig for at renholde den flade del af stranden, hvilket den også gør. Og spørger man Frede Jensen, er hans svar, at statsskovdistriktet har ansvaret for at holde rent på sine egne arealer - det vil sige et område der strækker sig en kilometer syd for nedkørslen til Blokhus Strand. Men ellers mener han ikke, at der er nogen offentlig myndighed, der har pligt til at fjerne affald i klitterne og henholder sig til Miljøministeriets bekendtgørelse om badevand og badesikkerhed. - Den siger mig, at det er kommunen, der er ansvarlig for badeområdet - om klitfoden hører til badeområdet, er lidt af en gråzone, men hvis ikke den gør, er der ikke nogen anden offentlig myndighed, der har ansvaret, siger Frede Jensen. Hånd om problemet Dermed lander aben på skuldrene hos grundejerne. En byrde som hverken Frede Jensen eller borgmester Flemming Jansen, finder er rimelig. Derfor skal de to parter nu forsøge at finde en løsning på problematikken - Målet er at få taget taget hånd om problemet, sådan at den ansvarlige hurtig kan rykke ud, hvis vi næste år får en længere periode med hård vestenvind og deraf følgende affald fra havet, siger Flemming Jansen, der iøvrigt glæder sig over, at Pandrup Kommune for nylig besluttede at blive medlem af Kommunernes Internationale Miljøorganisation. KIMO har nemlig fået bevilget 100.000 kroner af Miljøstyrelsen i tilskud til et projekt, der skal hindre maritimt affald på den jyske vestkyst.