Løgstør

Håndboldbestyrelse på plads

HÅNDBOLD

Jens Gregersen er ny formand for Løgstør Håndboldklub.

Jens Gregersen er ny formand for Løgstør Håndboldklub.

LØGSTØR:Den nye bestyrelsen for Løgstør Håndboldklub har konstitueret sig med Jens Gregersen som formand. Næstformand blev Carsten Nielsen, ungdomsudvalg Anne Johansen og Troels Larsen, turneringsudvalg Jakob Gregersen, sponsorudvalg Benny Hansen, materialeudvalg Janni Kjær Jensen, seniorudvalg Carsten Nielsen, festudvalg Jan Vestrup, økonomiudvalg Heidi Christiansen, PR-udvalg Jens Gregersen og sekretær Jens Gregersen. Valg af udvalgsmedlemmer: Ungdomsudvalg: Dorte Mogensen og Lene Andersen Turneringsudvalg: Lissy Lassen og Peter Klaus-holt. Sponsorudvalg: Jens Peter Axelsen, Mads Kristensen og Benny Christensen. Materialeudvalget: Kenneth Olesen og Anne Johansen. Seniorudvalget: Knud Zimmer og Annika Larsen. Festudvalget: Kent Hjelmager og Jakob Gregersen. Økonomiudvalg: Bente Hansen og Hanne Madsen. PR-udvalget: Troels Larsen. Revisorer: Mona Kristensen og Anne Mette Nielsen.