Håndfri aftale gør ingen nytte

Det er mange fornuftige ord og hensigter om god offentlig service, uddannelse til medarbejderne, velfærd og tryghed i den aftale om vilkår for de offentligt ansatte, som regeringen, kommunerne, regionerne, LO og AC har indgået.

Mindst 6,5 mia. kroner skal der anvendes frem til 2011 til at skabe bedre rammer for rekruttering af medarbejdere til den offentlige sektor og for udvikling af medarbejdernes kompetencer og af attraktive arbejdspladser. Jeg glæder mig naturligvis over de mange gode ting, der indgår i aftalen for de ansatte under ét. Men at kalde den for historisk finder jeg ikke grundlag for. Mange af elementerne i aftalen ville det nemlig være nødvendigt for regeringen og kommunerne at finde penge til under alle omstændigheder. For HK’erne er effekten umiddelbart knyttet op på uddannelsesområdet og udfaldet af det seniorpolitiske område, som skal udmøntes ved overenskomstforhandlingerne i 2008. Jeg kan kun på det kraftigste opfordre HK’erne til at gøre brug af mulighederne for at uddanne sig til f.eks. socialformidler eller lægesekretær eller benytte de andre muligheder for kompetenceløft, når aftalen udmøntes i praksis. Men jeg må også pege på en rigtig stor mangel i aftalen: De manglende hænder. Hverdagen på mange offentlige arbejdspladser er netop, at der er for få hænder til at indfri forventningerne og de mange opgaver. Sådan er det f.eks. aktuelt på sygedagpengeområdet, i jobcentrene og i familiesagsbehandlingen. Følgen er stress og mistrivsel på jobbet, øget sygefravær og et dårligt omdømme for hele området. Derfor er flere hænder en nødvendig forudsætning, hvis de flotte planer om mere uddannelse skal føres ud i livet. For hvem skal løse opgaverne, mens kollegerne er på uddannelse? Hvis uddannelse bliver et problem for den enkelte eller en ekstra belastning for kollegerne, så vil mange afholde sig fra at melde sig til uddannelse af længere varighed! Og så får vi ikke den gode udvikling, som parterne har forudsat for at bedre kvaliteten. Jeg savner også markante tilsagn om et større elevindtag i kommunerne på det administrative område. Blot til sammenligning: En håndfri telefon kan være nok så smart og fancy. Men hvis batteriet er dødt, så er den virkningsløs.