Håndslaw på 2004-budget

De små skoler fik en timegaranti på 175 timer - men kun for et enkelt skoleår

SINDAL:Timeglasset var ellers ved at rinde ud, men ideologi, retorik og stålsatte principper blev i sidste øjeblik blødt en kende op, og så kunne Venstre og Socialdemokraterne samt Borgerlistens Niels Regnar Sørensen indgå budgetforlig. 17 ud af 17 mulige kommunealbestyrelsesmedlemmer står således bag Sindal Kommunes budget for næste år, men den dugfriske aftale var til det sidste truet af uenighed om timetildelingen til de små skoler. Timer forsvinder Socialdemokraterne ville have, at samtlige skoler skulle garanteres et minimum på 175 timer ugentligt, men den spændetrøje ville Venstre ikke iklæde sig, men under et møde forleden i en helt anden sammenhæng, besluttede en lille håndfuld politikere sig for et sidste forligs-forsøg - og det lykkedes altså. Kompromiset går ud på, at skolerne (Læs: Lørslev Skole) i skoleåret 2004/05 ganske vist få en garanti på de 175 timer, men kun for det ene år. Det kan lade sig gøre, fordi politikerne hælder 7,4 time ekstra i den såkaldte rimelighedspulje, der for eftertiden vil blive forholdsmæssigt fordelt til de skoler, der ikke når op på 175 timer. Puljen bliver nu på 17,4 timer. I skoleåret 2005/06 er det så Hørmested Skole, der formentlig vil nyde godt af, at rimelighedspuljen har fået vokseværk, men befolkningsprognoserne tyder ikke på guld og grønne skove for skolerne. Det skønnes således, at elevtallet de næste godt ti år vil falde med 185 elever, og med en timefordeling på 1,3 per elev betyder det, at skolevæsenet under et alene på den konto lænses for, hvad der svarer til 240 timer, hvis skønnet holder stik. Drifsramme holdes At pumpe rimelighedspuljen op med 7,4 timer bealster børne- og kulturudvalgets budget med godt 44.000 kroner, og sammenlagt med den spareblok, der fortsat manges at blive udmøntet, skal der findes omkring 300.000 kroner, hvis driftsrammen skal holdes - og det har partierne skrevet under på, at den skal. Samtidig med aftalen har Socialdemokraterne ligeledes accepteret Venstre ændringsforslag på mere end en halv mio. kroner, som blandt andet drejer sig om Familieværkstedet og anbringelser af børn og unge. En glad mand - Da vi har flertallet, har vi et stort ansvar for at lytte, og det er det signal, vi nu udsender. Jeg tror også, at det daglige, politiske arbejde bliver nemmere med forliget. Forliget viser, at der er vilje fra begge sider. Jeg er en glad mand, siger borgmester Søren Risager (V). Torsdag 9. oktober sidst på eftermiddagen har kommunalbestyrelsen 2. behandling af budgettet.