Håndsrækning til den truede natur

Otte konkrete projekter skal sikre højmoser, overdrev og enge

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

truede højmoser, overdrev, ferske enge og moser skal bevares for at sikre dyre-og plantelivet i den danske natur, sigher miljøminister Karen Ellemann (V). Arkivfoto

ÅRHUS:Truede højmoser, overdrev, ferske enge og moser skal bevares for at sikre et rigt dyre- og planteliv i den danske natur. Derfor har miljøminister Karen ellemann (V) igangsat en række naturprojekter til 42 millioner kroner over hele landet. Projekterne på primært Fyn og Sydsjælland betales for halvdelens vedkommende af den danske stat og den anden halvdel af EU, og de indgår som en mindre del af regeringens større plan om grøn vækst. De mange små projekter har som mål, at de truede naturtyper ikke alene bliver større, men også får en bedre kvalitet. Bevarelsen af højmoser, overdrev, ferske enge og moser spiller en stor rolle, når den biologiske mangfoldighed skal sikres. - Hvis sjældne planter og dyr også fremover skal have steder at gro og leve, må naturen føres tilbage til varierende og oprindelige naturtyper. Højmoser, overdrev, ferske enge og moser er under pres i Danmark, siger miljøminister Karen Ellemann (V) Massiv opdyrkning og indvinding af land samt opsplitning af naturarealer har gjort det nødvendigt med planen om naturgenopretning. De otte projekter, der sættes i gang, drejer sig primært om et større projekt ved Helnæs på Sydfyn, et højmoseprojekt ved Holmegaards Mose på Sydsjælland samt en lang række mindre projekter fordelt over mange yderområder i Danmark. Projekterne har også som formål at sikre bestandene af orkidéer, salamandre og strandtudser. /ritzau/