Håndsrækning til handicappede

SNYDT:Politisk vilje til at se på forskelsbehandling af handicappede, der bor på plejehjem Fra nytår kommer handicappede førtidspensionister på samme plejehjem til at betale vidt forskellige beløb i husleje. Denne dato træder den nye førtidspensionsreform nemlig i kraft. Nuværende førtidspensionister skal fortsat betale 17.000 kroner årligt for at bo på plejehjem, mens kommende førtidspensionister med handicap ikke skal betale en krone. Men selv om scleroseramte og udviklingshæmmede på nuværende tidspunkt ikke slipper for den tvungne ekstrabetaling, vil flere politikere bag førtidspensionsreformen se på sagen. Problemstillingen kommer helt bag på formanden for Folketingets socialudvalg, Tove Videbæk (KrF). - Jeg mindes slet ikke, at vi har berørt den her problematik under forhandlingerne om den nye førtidspensionsreform. Derfor vil jeg nu stille spørgsmål til socialministeren for at finde ud af, om det her er rimeligt. Vi har brug for at få en afklaring af, hvad handicappede førtidspensionister på den nye og den gamle ordning betaler og har til rådighed, siger Tove Videbæk. Førtidspensionsreformen blev indgået i efteråret 2000 af samtlige partier undtagen Dansk Folkeparti og Enhedslisten. De 2.600 førtidspensionister på plejehjem, der fortsat skal betale 17.000 kroner årligt, deler skæbne med 8.000 førtidspensionister, typisk udviklingshæmmede, der bor i amternes botilbud. Hvis denne gruppe fremover ikke betalte ekstra i husleje, ville det koste kommuner og amter et samlet indtægtstab på 150 millioner kroner årligt. Socialdemokraterne er åbne over for at se på sagen, men understreger samtidig, at en ændring indebærer nedskæringer andre steder på det sociale område. - Det kommer bag på mig, at det er så stort et problem. Vi møder gerne op til forhandlinger med ministeren for at råde bod på denne forskelsbehandling, men 150 millioner kroner er mange penge - selv på det sociale område - så det kræver samtidig, at pengene findes et andet sted, siger Socialdemokraternes ordfører på området, Jørn Pedersen (S). Samtidig understreger han, at ingen førtidspensionister bliver stillet ringere efter den kommende førtidspensionsreform. SF har tidligere stillet ændringsforslag om, at den såkaldte "service betaling" også bortfalder for nuværende førtidspensionister, der bor på plejehjem eller i amternes botilbud. - Service betalingen er i strid med dansk socialpolitik, men med reformen får vi heldigvis afskaffet den for fremtidige pensionister. Men det er dybt uholdbart, at folk fremover kan bo side om side og have så vidt forskellige huslejer, siger socialordfører Villy Søvndal (SF). Dansk Folkeparti, der står uden for forliget, kalder ordningen 'dybt diskriminerende'. - Man laver et A og et B hold, når der er en forskel på 17.000 kroner for at bo på plejehjem. Ministeren må bevise, at de handicappede bliver ligestillet økonomisk, ellers er det dybt urimeligt, siger Aase D. Madsen (DF), der nu stiller spørgsmål om sagen til socialministeren.