Lokalpolitik

Håndsrækning til naturcenter

Fjerritslev Kommune udbetaler 1. januar allerede årets tilskud på 200.000 kr.

FJERRITSLEV:Et enigt byråd har besluttet at udbetale et tilskud på 200.000 kr. til Han Herred Naturcenter allerede 1. januar, selv om det burde udbetales i fire lige store dele i begyndelsen af hvert kvartal. - Der er tale om penge til et udviklingsprojekt, som vi forventer at modtage 240.000 kr. i tilskud til fra Indenrigsministeriet, fortæller borgmester Otto Kjær Larsen (V). Med udbetalingen ventes naturcentret at få en positiv likviditet i årets første måneder med et overskud i januar på 145.500 kr. og samme beløb på bankkontoen. Februar ventes at give et underskud på 77.500 kr. og ultimo måneden et indestående i banken på 68.000 kr. I likviditetsregnskabet er bevillingen på 100.000 kr. i hvert af de kommende tre år fra Aage V. Jensen Fonde ikke indregnet. Øvrige følger planen Kommunens øvrige bevillinger til naturcentret udbetales til de normale terminer. Det ordinære tilskud på 200.000 kr. falder således i fire portioner på hver 50.000 kr. i begyndelsen af kvartalerne, og et ekstra tilskud på 300.000 kr., der forudsætter, at naturcentret selv indsamler 400.000 kr., udbetales med 150.000 kr. i begyndelsen af april og med 75.000 kr. i både juli og oktober. Punktet om den ekstraordinære udbetaling var sat på som et ekstra punkt til byrådets decembermøde uden at have være forelagt økonomiudvalget forinden. Karl Aage Jespersen (UP) og Steen Andersen (UP) fandt det uheldigt, at punktet kom på så sent, at de først fik kendskab til dette på selve mødet. - Dette punkt kunne godt have afventet byrådsmødet i janaur, påpegede Steen Andersen. - Jeg er ikke tilhænger af tillægsdagsordener, men udbetalingen kan redde likviditeten for naturcenteret. Derfor kom punktet på dette møde, og jeg havde adviseret økonomiudvalget på dets seneste møde, forklarede Otto Kjær Larsen.