Håndværkere rykket ind i hal

Mens idrætsfolk holder sommerpause, arbejder håndværkere nærmest i døgndrift

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Gulvet skal dækkes ned med pap, for ikke at blive skadet. Foto: Kurt Bering

BRØNDERSLEV:Frem til midten af august er Brønderslev Hallen (idrætshallen) i Knudsgade lukket. Hallen skal nemlig gennemgå en længe tiltrængt restaurering. Efter at idrætsfolkene er rykket ud, har håndværkere indtaget hallen. Hallen, der er fra 1967, er grundigt slidt. I første omgang skal der nyt loft, isolering, ventilation samt helt nye lamper og el-installationer. Det er HP Gruppen fra Harken, der forestår tømrerarbejdet, og tømrerne er rykket ind. Der skal opbygges et stillads, så der kan arbejdes under loftet. Stilladset bliver skråt, så der kan arbejdes med isolering med mere under tagpladerne. Stormskader Efter stormen 8. januar 2005 blev de gennemsigtige plader i tagrygningen ødelagt, og der måtte sættes ny plader i. - Det var en opgave til 300.000 kr., fortæller halinspektør Christian Brønden fra Brønderslev Hallerne. Seks kvadratmeter af pladerne blev ødelagt af stormen, men da der ikke kunne fås nogle tilsvarende, måtte der helt ny plader i. Christian Brønden fortæller, at den opgave, der er i gang nu, koster 2,5 mio. kr. Foruden HP Gruppen er der Kruse & Mørk, der skal foretage el-arbejdet, mens JK Malerne i Aalborg skal udføre malerarbejdet og Bravida i Aalborg skal udføre ventilationsarbejdet. Gulvet repareres i 2007 Der er i 2007 afsat 1,4 mio. kr. til reparation af gulvet samt ny bænkerækker. Bænkerækkerne, der bliver i aluminium, hvor de nuværende er i træ, koster alene én mio. kr. Der er nogle revner i den bløde gulvbelægning, som skal repareres. Gulvbelægningen er forholdsvis ny, og skal derfor kun repareres. - Det er Brønderslev Hallerne, der optager lånet, og skal afdrage det. - At vi nu kan få repareret den 39 år gamle hal, hænger sammen med, at vi i fjor blev færdige med at betale på bowling-anlægget. Det var en aftale, der kostede 35.000 kr. om måneden, og aftalen var ti-årig. Bowlinganlægget har længere levetid end de ti år, så der skal ikke anskaffes et nyt bowlinganlæg. Derfor bliver der penge til andre området. Først så det ud til, at restaureringen af hallen ville være omfattet af kommunens låneramme, men da der er tale om energibesparende foranstaltninger, er restaureringsarbejdet ikke omfattet af låneloftet. Christian Brønden fortæller, at det er vigtigt, at arbejdet bliver afsluttet til midt i august, hvor træningen begynder i idrætshallen. For at blive klar, arbejder håndværkerne både aften og weekend her i sommer. Bowlingcentret og forhallen, hvor der blandt andet er bankospil, berøres ikke at arbejdet. Der arbejdes fortsat på at opføre en træningshal, men sagen ligger hos Brønderslev Kommune. Idrætssamvirket Brønderslev mener, at Brønderslev by mangler halkapacitet.