Sæby

Håndværkerne er i gang med ravhuset

SÆBY:Efter lang tids sagsbehandling er knasterne ryddet af vejen for en stor ombygning af den smukke ejendom på adressen Algade 12 A i Sæby. Ejeren af huset er således i gang med at indrette boligen med ravsliberi, ravforretning og ravmuseum. Planen er, at ejendommen fra 1863 skal gennemgå en omfattende restaurering, så den kommer til at fremstå endnu flottere i bybilledet end tilfældet er nu. Ejendommen er omfattet af en særlig byplanvedtægt for Sæby midtby, der klart siger, at området kun må bruges til boligformål. Det er dog tilladt, at borgere i området driver virksomhed, der - som det hedder "almindeligvis udføres i beboelseslejligheder eller beboelseshuse, når virksomheden drives af den, der bebor den pågældende bolig, og når virksomheden efter kommunalbestyrelsens skøn drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres, kvarterets præg af boligkvarter ikke brydes, eller virksomheden ikke fremkalder ulemper for de omboende." De lokale politikere har skønnet, at et rav museum lever op til betingelserne.