Håndværkerstiftelsen sælges måske

Hjørring Håndværker- og Borgerforening har et problem

HJØRRING:Hjørring Håndværker- og Borgerforenings bestyrelse står i den mærkelige situation, at de ikke har noget at lave. Eller så godt som. Engang ejede man Vendelbohus, men bygningen måtte overtages af kommunen. Bridgeafdelingen styres af Sys Rasmussen, det årlige andespil kræver ikke meget arbejde, og ved generalforsamlingen fornylig mødte kun 14 op. Ud af godt 300 medlemmer. Så er der Håndværkerstiftelsen tilbage, den smukke gamle bygning ved Bispensgadebroen, hvor otte lejligheder er indrettet til ældre mennesker, som regel enlige. Endelig er der legatuddelingen til unge håndværkeres videreuddannelse, men lige for tiden kaster renterne så lidt af sig, at der er en pause i uddelingen. Midt i vadested Foreningens formand, Lars Salling, der sammen med sin bestyrelse står midt i et vadested spørger: Hvad skal man? Og kan det være rigtigt, at man kun skal være en boligforening? - Lige nu er vi nødt til at have nogle tanker på bordet, for foreningen slumrer i forhold til tidligere. Engang arrangerede vi to store fester om året, men det er yt nu. Som ansvarlig bestyrelse kan vi ikke se på, at foreningen dør ud. Derfor har vi snakket om, hvad vi kan gøre. Vores formålsparagraf er jo at støtte unge håndværkeres videreuddannelse og byens teatervirksomhed, men med 10 små legater rækker vi ikke langt. Derfor har vi tænkt os at samle dem alle i ét stort. Men for at det virkelig skal batte med en ordentlig formue, er vi nødt til at sælge Håndværkerstiftelsen. Den er vurderet til omkring tre millioner, og hvis vi får de penge ind, kan vi virkelig markere os igen. Renoverer - Lige nu bruger vi også en masse penge på at renovere bygningen. Vi har altid holdt på, at den skal se ordentlig ud, og lige nu er vi i gang med en mindre renovering af fire af lejlighedernes køkken og badeværelse, ligesom vi er i gang med en mindre tagrenovering. Det næste der skal ske er en udskiftning af metalhegnet foran bygningen. Vi har repareret på det flere gange, men nu er det så dårligt, at der ikke er andet for end at få lavet et nyt, der koster 70.000 kr., siger formanden, der taler om løse tanker omkring eventuel salg af bygningen. - Men jeg føler, jeg sidder i en bestyrelse, hvor vi siger til hinanden: "Hvad laver vi egentlig"? Det er ikke særlig motiverende, siger formanden, der nu har en lang - og forhåbentlig god sommer - til at tænke tanker. Sammen med sin bestyrelse.