Håndværkertilbud fra erhvervshus

FREDERIKSHAVN:Erhvervenes Hus i Frederikshavn byder i samarbejde med ErhvervsCenter Nordjylland på et rigtigt håndværkertilbud "Virksomhedsledelse som håndværk". Bygge- og anlægsbranchen, der har stor indflydelse på såvel dansk økonomi som den fremtidige vækst i Nordjylland, står i disse år over for betydelige forandringer, påpeger Frederikshavn Erhvervsråd. Analyser af den danske bygge- og anlægsbranche har vist, at branchen siden 1990 har haft et gennemsnitligt produktivitetsfald på 0,5 pct. Ligeledes er det konstateret, at overskudgraden i mange virksomheder er lav. Med de kommende års øgede konkurrence ikke mindst fra Polen og det Øvrige Østeuropa, er det vigtigt for de danske virksomheder at fokusere på omkostninger, indtjening og ledelse, og det er på den baggrund, at der er udarbejdet et uddannelsesprojekt. På et på-vej-hjem-møde onsdag 27. oktober i Erhvervenes Hus vil Niels Christensen fra konsulentvirksomheden Comentor uddybe uddannelsesprojektet. Det fokuserer på, hvordan ledere fra håndværksvirksomheder inden for byggeriet kan blive bedre til at styre og lede virksomheden, og dermed få et forbedret overskud. Projektet består i dannelse af et netværk med 8-10 virksomheder, der gennemgår et udviklingsforløb sammensat af seks moduler, som gennemføres over en periode på 8-12 måneder. Forløbet vil foregå lokalt. Projektet er finansieret af EU, hvilket holder udgiften ved hver virksomheds deltagelse i projektet nede. Konsulent Niels Christensen fra Comentor vil kunne fortælle om erfaringer fra et lignende projekt og også oplyse om mulighederne for at deltage i "netværksgruppe Frederikshavn". -halb