Lokalpolitik

Hård kamp for at redde plan for fjordforbindelse

Flertal søger at redde planlægning med lempeligere vurdering af miljøkonsekvenser

NORDJYLLAND:Flertallet i Nordjyllands Amt kæmper en hård kamp med tiden for at få det planmæssige grundlag klar for en ny forbindelse over Limfjorden. Skov- og Naturstyrelsen kan trods flere ændringer stadig ikke sige god for forslaget til en særlig VVM-redegørelse i forbindelse med planlægningen. Det får nu flertallet til at søge at få planlægningen gjort færdig med en noget lempeligere miljøvurdering. I amtets økonomiudvalg går et flertal ind for en løsning med en ny forbindelse over Egholm, mens stemmerne i amtets udvalg for teknik og miljø står lige i forhold til en østlig en vestlig linjeføring. SF-medlemmet af amtets udvalg for teknik og miljø, Thomas Krog, mener, at situationen omkring planlægningen nærmer sig det kaotiske, og amtet burde efter hans mening se i øjnene, at det ikke kan nå at lave planlægningen færdig, inden amtet bliver nedlagt til nytår. Anderledes ser amtsborgmester Orla Hav (S) og formanden for amtets udvalg for teknik og miljø Niels Kristian Kirketerp (V) på det. De mener, at løsningen kan være at satse på, at amtet i stedet for en egentlig VVM-redegørelse holder sig til den miljøvurdering, der oprindelig var planer om at lave. Venter på svar Forskellen er, at VVM-redegørelser er rettet mod konkrete projekter, mens miljøvurderingen er rettet mod en plan. Amtet har nu spurgt Skov- og Naturstyrelsen, om styrelsen vil acceptere, at det bliver en miljøvurdering og ikke en VVM-redegørelse, der arbejdes videre med. - Det kunne vi ikke i går få en konkret svar på. Men det er noget, vi fra Skov- og Naturstyrelsen skal have et svar på, inden amtsrådsmødet om en uge. Men man kan sige, at vi er tilbage ved det, der oprindelig var vores udgangspunkt, nemlig en miljøvurdering. Det var Vejdirektoratet, der kom med ønsket om en VVM-redegørelse, og det gik vi så ind på, siger Niels Kristian Kirketerp. Han tilføjer, at en VVM-redegørelse er et øjebliksbillede af, hvordan situation er. - Men det kan jo se anderledes ud om 10 år eller senere, når planerne skal realiseres, siger Niels Kristian Kirketerp. Den vurdering bakker Orla Hav op. Han erkender, at amtet kan komme i den situation, at planlægningen ikke kan gøres færdig. - Men vi må forholde os til Skov- og Naturstyrelsens svar, når vi får det. Efter min mening er der ingen grund til på nuværende tidspunkt at kaste håndklædet i ringen, siger Orla Hav. Han går ind for en linjeføring over Egholm, og han kan ikke forestille sig, at amtet på grund af problemerne vælger helt at opgive muligheden for en Egholm-løsning. Fredningssag - Jeg mener ikke, at der er noget nu, der bør få os til at opgive linjeføringen over Egholm. Det eneste, jeg mener, der kan stoppe den løsning, er fredningssagen, siger Niels Kristian Kirketerp. Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har rejst fredningssagen. Den sag hindrer dog ikke amtet i at gå videre med planlægningen. Blot kan der, så længe fredningssagen kører, ikke tages konkrete initiativer til anlæggelse af en forbindelse. Efter Thomas Krogs opfattelse burde amtet nu opgive planlægningsarbejdet og lade staten gøre det færdigt. - Staten kan så færdiggøre VVM-redegørelsen. Jeg mener ikke, at det grundlag, der bliver arbejdet på nu, er i orden. Med det hastværk bliver det noget makværk. Vi har i weekenden fået nyt materiale, som der ikke har været mulighed for at drøfte med offentligheden og med eksperter. Det er ikke rimeligt nu at gå videre på et andet grundlag end en VVM-redegørelse, og det er jo ikke uvæsentlige indvendinger, som Skov- og Naturstyrelsen kommer med, siger Thomas Krog.