Hård kamp mellem forsvarere og anklagere på første retsdag

Amdi kom til den genoptagede sags start efter to måneders pause

ÅRHUS:Forsvarere og anklagere kæmpede "fra hus til hus" om hver eneste kvadratcentimeter juridisk territorium, da Tvind-sagen om svindel for millioner af kroner og dollar blev genoptaget i Århus i går formiddag efter to måneders pause. Forsvarerne vandt slaget om, at en revisionsrapport ikke skal fremlægges ved sagens start. Anklagerne vandt rettens ord for, at de kan rykke frem efter den model, som de havde tænkt sig. Nydere af lange retssager vandt fastsættelse af datoer helt frem til den 5. oktober næste år - altså 2004. Forfatter og arkivar Frede Farmand, som senere skal vidne i sagen, vandt ret til at overvære i hvert fald begyndelsen af sagen, inden vidner afhøres. Uden for retten kæmpede fotograferne for det bedste billede og faldt for alvor over hinanden, da den tidligere fængslede Tvind-stifter Mogens Amdi Petersen viste sig og dermed afkræftede politiets frygt for, at han ville flygte. Fotograferne faldt foran Amdi, da han kom gående langs åen i Århus til landsrettens lokaler. Her har retten i Ringkøbing slået sig ned for at få plads til både sig selv, de 8 tiltalte, 12 forsvarere, 3 anklagere og 20 edb-skærme, hvor sagens akter skal kunne læses. Fagforeningsfolk fra Ecuador kæmpede ved indgangen med nøjsomme papskilte for opmærksomhed om en gæld på 600.000 dollar, som Tvind angiveligt skylder 96 arbejdere, som er blevet fyret fra en bananplantage. Amdi Petersen talte ikke med dem. Han gik op ad trapperne og ind på den forkerte etage, hvor tilfældet ville, at en anden sag var i gang under ledelse af den landsdommer, der står i spidsen for den afdeling af Vestre Landsret, som løslod af Amdi Petersen 10. januar. De otte tiltalte nægtede sig skyldige i anklagerne om groft skattesvig og underslæb, misbrug af betroede penge, for mellem 25 millioner og 57 millioner kroner. Ifølge anklageskriftet, som blev oplæst i retten, er de mange penge blev givet skattefrit af Tvind-lærere til Tvinds humanitære fond, uden at pengene i sidste ende blev brugt til humanitære formål, beskyttelse af naturen eller forskning - som det ellers var meningen med fonden - og betingelsen for skattefriheden. I stedet er pengene fra fondens konti i Bikuben i Fredericia gået til private lommer, erhvervsformål og Tvind-projekter i blandt andet Brasilien, Tahiti, Belize og Malaysia, mener politiet. Sten Byrner, tidligere sekretær for fonden, nægtede sig også skyldig, selv om han tidligere har erkendt nogle af de faktiske forhold om overførsel af penge. De mange forsvarere og tiltalte sad med front mod dommerpanelet ved rækker af borde bag hinanden som i en skoleklasse uden midtergange. På de to bageste rækker sad de tiltalte. Sagens formodede hovedperson, Amdi Petersen, sad på næstbageste række, men centralt og flankeret af Kirsten Larsen og Ruth Sejerøe-Olsen, som ifølge politiet også spiller hovedroller i, hvad forsvaret kaldte en forestilling om "konspiration", som ikke har noget på sig. Kirsten Larsen og Amdi Petersen (KLAP) lænede sig tilbage med sort skærm foran sig, mens medtiltalte Poul Jørgensen - en stol længere ude - opmærksomt og noterende fulgte med på sin skærm, da anklageskriftet blev læst op. Yderst på rækken sad Bodil Ross Sørensen og Marlene Gunst. Sten Byrner og Christie Pipps (Kirsten Fuglsbjerg) sad på bageste række, lige foran tilhørerpladserne. Her blev der bedre og bedre plads, efterhånden som tyk jura fyldte lokalet, mens forsvarere og anklagere tog livtag med meget lange indlæg og rigelige gentagelser. /ritzau/