Lokalpolitik

Hård kamp om penge til investeringer i trafik

Behovet er presserende flere steder i den nordjyske region

NORDJYLLAND:Kampen om statens penge næste gang, der skal fordeles midler til det danske vejnet, kan blive hård, og Nordjylland kan få det meget svært i forhold til andre dele af landet. Foruden en ny forbindelse over Limfjorden peger en række nordjyske politikere på behovet for udbygning af vejnettet mod syd fra Thy og Mors, ligesom der bliver presset på for at få en udbygning af vejen Aalborg-Thisted. For vejen til Thisted peges der især på, at der bør laves en omfartsvej uden om Brovst, Halvrimmen og Arentsminde. Tidligere folketingsmedlem Svend Heiselberg (V), der nu er medlem af det nordjyske regionsråd, er ikke udpræget begejstret for regeringens infrastrukturkommission. - Jeg frygter, at kommissionen mest vil pege på behovet for investeringer på den anden side af Storebælt. Det er ikke logisk, for vi ønsker jo en ligelig udvikling af landet, siger Svend Heiselberg. Regionsrådets formand Orla Hav (S) deler bekymringen for, at investeringerne risikerer at gå uden om Nordjylland. - Dele af det østlige Danmark vil slå stærkt på tromme for, at de kommer til at disponere over midlerne til trafikudvikling, forudser Orla Hav. Foruden en tredje Limfjordsforbindelse peger Orla Hav på behovet for en forbedring af vejforholdene på strækningen Hanstholm-Skive-Herning og en udbygningen af jernbanenettet mellem Århus og Frederikshavn. I et oplæg til debat peger formanden for Dansk Industri i Thy- Mors, administrerende direktør Mogens Nielsen, Sjørring Maskinfabrik, på, at havnen i Hamburg er af stor betydning også for Nordjylland, og for erhvervslivet er transport til og fra Tyskland af helt afgørende betydning. Derfor er flaskehalsproblemerne bl.a. omkring Vejle Fjord generende på samme måde, som det giver problemer, at Limfjorden er en markant skillelinje.