Retspolitik

Hård kritik af Aalborg Arrest

Justitsministeren ser med alvor på påbud fra Arbejdstilsynet

Arbejdsklimaet i Arresthuset i Aalborg er så dårligt, at man formentlig kan se frem til to påbud fra Arbejdstilsynet. I en rapport om det psykiske arbejdsmiljø, som NORDJYSKE Medier er kommet i besiddelse af, står der blandt andet: ”Arbejdstilsynet vurderer fortsat, at arbejdet med indsatte i Arresthuset i Aalborg specielt vedrørende stor arbejdsmængde og konflikthåndtering, ikke er planlagt, tilrettelagt og udført, så det er sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt”. - Det er alvorlige anklager, der er fremme mod Arresthuset i Aalborg. Og det, der gør det endnu mere alvorligt, er, at det har været en langstrakt proces over flere år, hvor der tilsyneladende ikke er sket nok, så Arbejdstilsynet nu vil give fængslet to påbud, siger Robert Demény, formand for Arresthusfunktionærernes Organisation Jylland. Han henviser blandt andet til, at Arbejdstilsynet allerede i 2003 gav påbud om en undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i Arresthuset i Aalborg. Ikke sket nok Men ifølge en rapport, som Arbejdstilsynet har bestilt hos CRECEA BST, er der ikke sket nok. ”Der er ikke noget, der tyder på, at arresten ved egen kraft er i stand til at ændre væsentlig på situationen. Der er utilstrækkelig ledelsesmæssig støtte til fængselspersonalets arbejdsopgaver og deres indbyrdes relationer. Dertil kommer, at der ikke er tilstrækkelig sammenhæng mellem krav i arbejdet og de ressourcer, der er til rådighed for fængselspersonalet”, hedder det i rapportens konklusion. Hverken arrestforvarer Chr. Roland Christiansen eller fungerende politimester Jørgen Nautrup har ønsket at udtale sig om sagen og henviser til et høringssvar, som arresten har sendt til Arbejdstilsynet. Ud over en undersøgelse af Arresthuset i Aalborg har Arbejdstilsynet også besøgt landets andre fængsler og arresthuse. I den forbindelse har arbejdstilsynet udstedt 17 påbud. Hvis de ikke løses inden et år, kan det medføre en politianmeldelse af Kriminalforsorgen og Justitsminister Lene Espersen (K), der er øverste chef for kriminalforsorgen. På baggrund af oplysningerne om dårligt arbejdsmiljø i så mange af landets fængsler og arresthuse slår ministeren fast, at det er vigtigt at have et godt arbejdsmiljø i Kriminalforsorgen. - Jeg har endnu ikke haft lejlighed til at gennemgå Arbejdstilsynets rapporter med kriminalforsorgens ledelse, men det siger sig selv, at vi naturligvis ser på påbud fra Arbejdstilsynet med stor alvor. Der er nu iværksat et arbejde for at lokalisere og løse problemerne, og jeg vil også drøfte situationen, når jeg næste gang mødes med forligspartierne bag kriminalforsorgens flerårsaftale, siger justitsministeren.