Tandpleje

Hård kritik af kommunens børnetandpleje i Sæby og omegn

Kritikken af kommunens udbud af børne- og ungetandplejen i Sæby-området rykkede onsdag ind på byrådets bord.

Peter Laigaard (LA) - småt med visdomstænder i Frederikshavn Byråd ...

Peter Laigaard (LA) - småt med visdomstænder i Frederikshavn Byråd ...

Som omtalt i NORDJYSKE har flere privatpraktiserende tandlæger i den gamle Sæby Kommune helt opgivet at byde ind på opgaven. De mener, at udbuddet bærer præg af, at kommunen ikke ønsker en aftale med en privat praksis men vil samle det hele i Frederikshavn. Social slagside Peter Laigaard (LA) støtter tandlægernes kritik. Liberal Alliances mand i byrådet mener, der er tale om en kommunalisering med store negative konsekvenser for omkring 3.000 børn og unge, der nu skal til tandpleje i Frederikshavn. En klar serviceforringelse, siger Laigaard. Han frygter, som tandlægerne, at kommunaliseringen får social slagside. De svageste familier, som har det største behov, har ikke råd til at vælge fritvalgsordningen, hvor forældrene skal betale 35 procent af udgiften, og dropper måske helt ud af regelmæssigt tandlægekontrol. Kvæler de små tandlæger Samtidig tager kommunen brødet ud af munden på de små tandlægeklinikker i oplandet med et krav om minimum 300 patienter i aldersgruppen 3-18 år, et krav som Klagenævnet for Udbud i en foreløbig kendelse har godkendt. Peter Laigaard tvivler også på, at besparelsen på 1,5 mio. kr. om året holder til et virkelighedstjek. - Endelig har kommunen trukket sagen til sidste øjeblik og dermed skabt maksimal usikkerhed blandt praktiserende tandlæger. Heriblandt flere som i 25-30 år har samarbejdet med kommunen. En usympatisk diskriminering, sagde Peter Laigaard på byrådsmødet. Paul Rode: Useriøst, LA Formanden for børne- og ungdomsudvalget, Paul Rode Andersen (SF), svarede med et frontalangreb på Peter Laigaards måde at drive politik på: - Udbuddet er en del af Budget 2012, det budget, som Liberal Alliance ikke gjorde sig den umage at komme med et alternativ til. Jeg har meget lidt respekt for Peter Laigaards måde at føre politik på. - Det er dybt useriøst. Et enigt B&U-udvalg besluttede at sende børnetandplejen i udbud, og hvordan kan en person med ærkeliberale holdninger have noget imod, at kommunen byder ind på lige fod med alle andre. Det er reel konkurrence. Det ærgrer mig, at ingen af de private har budt ind på opgaven, men vi har optrådt fair, sagde Paul Rode Andersen. Spørgsmålet om social slagside sendte B&U-formanden videre til den kommunale tandpleje: - Jeg har en fast tro på, at de kan styre den opgave med opsøgende og forebyggende arbejde. Peter Laigaards svar var, at den diskussion ville han fortsætte med Özlem Cekic, SF's ekspert på fattigdomsområdet på Christiansborg... V imod kommunalisering Anders Broholm, Venstres gruppeformand, holdt fast i, at Venstre er modstander af kommunalisering af børne- og ungetandplejen i Sæby-området. - Men vi kan ikke sidde overhørig, at der er penge at spare ved at sende opgaven i udbud. Det synes vi, er en meget liberal løsning. Og hvis kommunens kontroludbud er det billigste, kan vi hjemtage opgaven, ligesom vi har gjort med hjælpemidler og andre områder, sagde Anders Broholm. Borgmester Lars Møller måtte i øvrigt uden for døren som inhabil, da hans hustru arbejder inden for børnetandplejen i Østervrå.