Hård kritik af kommunens indsats med ledige

Mange fejl i sager om kontanthjælp, sygedagpenge mm.

Hans Christensen
Frederikshavn Kommunes håndtering af sager om sygedagpenge, kontanthjælp, skånejob får en sønderlemmede kritik af Social- og Integrationsministeriet og Arbejdsmarkedsstyrelsen. Foto Carl Th.
Frederikshavn Kommune 26. maj 2012 14:09

"Ikke tilfredsstillende". "Ikke i overensstemmelse med lovgivningen". "Højt fejlniveau i sagsbehandlingen". Det er de negative adjektiver, Social- og Integrationsministeriet og Arbejdsmarkedsstyrelsen har fundet frem i sin henvendelse til Frederikshavn Kommune efter at have revideret de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion. Det handler om kommunens måde at håndtere beskæftigelsesområdet, og det ér hård kritik, kommunen må lægge ryg til: Om området for tabt arbejdsfortjeneste hedder det for eksempel: "Social- og Integrationsministeriet finder det kritisabelt, at revisor har konstateret, at området ikke administreres hensigtsmæssigt og betryggende. Der er konstateret fejl og mangler i syv bevillingssager". Om kontanthjælp og sygedagpenge lyder kritikken, at "der generelt ikke er blevet administreret i overensstemmelse med lovgivningen, er et højt fejlniveau og at en del af fejlene er de same som sidste år". Brian Nielsen, afdelingsleder i styringsenheden i Center for Arbejdsmarked, forklarer, at det er et område med utrolig mange og meget komplekse regler. - Vi er selvfølgelig kede af kritikken, men vi forsøger løbende at rette op de steder, hvor der er fejl, siger afdelingslederen. Mange deltidsbeskæftigede Han gør opmærksom på, at der i Frederikshavn Kommune er mange deltidsbeskæftigede, der bevæger sig ind og ud af arbejdsmarkedet, og at det gør det sværere at håndtere de ledige. - Ifølge loven skal alle ledige til samtale med mindst tre måneders mellemrum, men hvis den ledige ikke selv melder afbud til en samtale, kan vi ikke i alle tilfælde overholde kravet om rettidighed. Center for Arbejdsmarked tager kritikken til sig og har skærpet ledelsestilsynet. - Hvert kvartal retter vi op på de fejl, vi kan se der er. Medarbejderne opkvalificeres, men lovgivningen ér kompleks. Vi kan minimere fejlene, men på så stort og komplekst et område kan vi aldrig helt undgå at begå fejl, siger Brian Nielsen.

Her ville vi gerne vise dig forslag til flere artikler, men pga. din Adblocker kan vi ikke gøre det!

Her ville vi gerne vise dig forslag til artikler fra vores magasiner, men pga. din Adblocker kan vi ikke gøre det!

Seneste nyheder

Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...