Lokalpolitik

Hård kritik af økonomisk styring

Fjerritslev Kommune har bedt om en grundig analyse, og den levner ingen ros til tingenes tilstand

FJERRITSLEV:Politikere og embedsmænd i Fjerritslev Kommune må have taget en dyb indånding, før de kastede sig ud i læsningen af rapporten Principper og praksis - Analyse af økonomistyringen i Fjerritslev Kommune. Ikke fordi det er kedelig læsning. Tværtimod. Det er en temmelig rystende beskrivelse af et hus, hvor få ved, hvad andre gør på det økonomiske område, hvor der er uklarhed om, hvem der har ansvaret for hvad, og hvor det stort set er umuligt reelt at følge med i, hvordan den kommunale økonomi udvikler sig hen over året. - Det er barsk læsning, er jeg enig i, siger borgmester Otto Kjær Larsen (V), efter at den samlede kommunalbestyrelse har drøftet rapporten på en temadag, og økonomiudvalget derefter har diskuteret, hvad der videre skal ske. - Vi har selv bedt om at få foretaget analysen af Kommunernes Revision, fordi vi godt ved, at tingene kan gøres bedre. Rapporten bekræfter, at vi har problemer, og dem skal vi i gang med at løse, siger borgmesteren. - Det skal også med, at det er en situationsrapport på basis af interview af 10 personer i forvaltningen, og at ansvaret for de problemer, der påpeges, lige så meget ligger hos os politikere som i forvaltningen og hos lederne. Vi har jo det overordnede ansvar for at tingene kører, minder Otto Kjær Larsen om. Blandt de problemer, der påpeges, er hele budgetlægningsfasen. Her siger rapporten, at principper og procedurer for den nye mål- og rammestyring er uklare, og at økonomikontoret er usikker på sin rolle. Derfor kører budgetprocessen meget forskelligt i de tre fagforvaltninger, men den bør entydigt koordineres og forankres i økonomikontoret, hedder det i rapporten. - Økonomikontoret har dog ikke magtet at løfte denne opgave. Kontoret har været usikker og har ikke bidraget med tiltag og tilbudt sig som samarbejdspartner i processen. Den manglende sparring til forvaltningerne koster samtidig ressourcer, fordi mange medarbejdere gentagne gange skal gøre arbejdet selv, lyder den utvetydige udmelding. I rapporten anbefales det, at økonomikontoret styrkes med de nødvendige kompetencer for at kunne påtage sig den vigtige koordinerende opgave, og at hele økonomistyringen samles i en overordnet, central stabsfunktion. Det foreslås også, at der oprettes en ny stilling som vicekommunaldirektør. Vedkommende skal have ansvar for intern service, og sammen med kommunaldirektøren udgøre en smal direktion, der gennem kontakten med fagforvaltningernes ledere sikrer en tværgående koordinering. På økonomiudvalgets møde blev det besluttet at genoptage debatten på næste ordinære møde. Her skal kommunaldirektør Jane Hvas komme med en plan for, hvordan rapportens anbefalingerne kan gennemføres. - Det er vigtigt at huske, at det er en rapport med perspektiver. Det handler ikke kun om kritik, siger Otto Kjær Larsen.