Skolevæsen

Hård kritik af SSP-udvalg

Mogens Larsen og Frank Østergaard undrer sig over SSP-konsulent John Nørkjærs udtalelser

KAAS:Hvis man færdes blandt unge i foreninger, selv har børn eller har kontakt til skolesystemet, så står det lysende klart, at der er alvorlige problemer blandt en gruppe unge i Pandrup Kommune. Det mener Mogens Larsen og skolebestyrelsesformand Frank Østergaard, Kaas, som er overraskede over, at SSP-konsulent John Nørkjær tilsyneladende ikke synes, at problemene med hærværk og anden kriminalitet er så store, som nogle gør dem til. I gårsdagens avis gav John Nørkjær udtryk for, at der efter hans opfattelse ikke findes en gruppe af "hårde nysere", som står bag en række uheldige episoder med blandt andet hærværk i den seneste tid. Men for at gøre en indsats for unge, der ikke deltager i det eksisterende foreningsliv eller i ungdomsskolens undervisning, ville det være en god ide at udvide åbningstiden i ungdomsklubben i Kaas, mente SSP-koordinatoren. Men Mogens Larsen og Frank Østergaard holder fast ved, at der er alvorlige problemer, som der skal tages fat på. - Hvis man færdes blandt unge og interesserer sig for det, så finder man ud af, at der er så store problemer, at de ikke kan løses ved bare at holde længere åbent i en ungdomsklub, siger Mogens Larsen. Han undrer sig lige som Frank Østergaard over, at der ikke er kommet flere initiativer fra SSP-udvalgets side. - Skolen har flere gange gjort opmærksom på problemerne, og at man gerne vil have hjælp til at løse problemer med blandt andet hærværk. John Nørkjær har fået oplysningerne, men når der er gået et stykke tid, sker der ingenting, forklarer Frank Østergaard. Han undrer sig over, at SSP-konsulenten refererer til opgørelser, der åbenbart viser, at der ikke er mere hærværk end tidligere, når unge, forældre og skolefolk ved, at der udover hærværk er problemer med en gruppe unge, der opfører sig truende over for deres jævnaldrende og laver kriminalitet. Frank Østergaard roser dog SSP for at have taget initiativ til at mødes med formændene for skolebestyrelserne. Til gengæld er han forbavset over John Nørkjærs udmelding om, at SSP-udvalgets handlingsplan er sendt ud til alle skolerne i kommunen. Det er simpelthen ikke korrekt, for hverken på Jetsmark Centralskole, Pandrup Skole eller V. Hjermitslev har man inden for de seneste par år set en handlingsplan fra udvalget, forklarer Frank Østergaard. Han er i øvrigt selv medlem af Natteravnene og er kasserer i foreningen af forældre, der færdes i Blokhus i weekenden for at hjælpe unge, der udforsker nattelivet. Frank Østergaard havde gerne set, at SSP deltager i Natteravnenes bestyrelsesmøder, hvortil de er inviteret. Men der møder ingen repræsentant op fra SSP, påpeger Frank Østergaard.