Lokalpolitik

Hård kritik af underskrifter

Borgmester kalder demokratigruppens store indsamling useriøs

NØRAGER:Den selvbestaltede demokratigruppe i Nørager Kommune har nu indsamlet omkring 200 ek- stra underskrifter for en folkeafstemning omkring kommunes fremtidige tilhørsforhold, og dermed er der totalt indsamlet godt 1700 underskrifter. Men dette faktum får ikke borgmester Poul Larsen (K) til personligt at sætte spørgsmålet om en eventuel folkeafstemning på dagsordenen på næste kommunalbesyrelsesmøde senere i december. - Da jeg modtog de første 1516 underskrifter 16. november få timer før kommunalbesyrelsesmødet på Sortebakkeskolen, afslørede en hurtig skimning af listerne, at et bestemt navn gik igen fire gange samt en femte gang var streget over. På samme tid var mange underskrifter umulige at tyde, mens mange andre ikke havde adresser påført. Enkelte af medunderskriverne viste sig også slet ikke at bo i kommunen, påpeger Poul Larsen. Han finder det derfor at været et rimeligt krav til demokratigruppen, at den som ansvarlig for indsamlingen havde gennemgået og kontrollere de mange underskrifter inden de blev officielt afleveret på borgmesterkontoret. - Det hæver jo ikke ligefrem respekten for demokratigruppens arbejde for en folkeafstemning i kommunen, at vi ved en hurtig skimning af de 1516 navne så et navn optræde fire steder og adskillige andre to steder på listerne. Af samme grund har jeg svært ved at tage de mange underskrifter seriøst, når demokratigruppen kan se gennem fingre med de mange fejl på listerne, erklærer Poul Larsen. Fra kommunens side vil der ikke blive foretaget yderligere kontrol af underskriftlisterne via folkeregi-stret. - Det vil vi ikke spilde tid på. I stedet vil underskrifterne indgå i det materiale, som vi fremsender til Indenrigsministeren i vores høringssvar inden nytår, tilføjer borgmesteren. Gensidig useriøsitet Centerleder Søren Christensen, frontfigur i demokratigruppen, er forundret over at borgmester PoulLarsen i Nordjyllands Radio udtaler, at han ikke er imponeret over seriøsiteten i demokratigruppens underskiftindsamling. - Godt nok går enkelte navne igen på underskriftlisterne, mens få andre borgere ikke er bosiddende i kommunen. Men det har vi efterfølgende i et brev orienteret kommunalbestyrelsen om, understreger Søren Christensen og tilføjer: - Og når borgmesteren kan kalde vores arbejde useriøst på grund af fejl med blot 10 -12 navne på de afleverede underskriftlister, vil jeg til gengæld tillade mig at kalde kommunalbestyrelsens arbejde omkring kommunalreformen tilsvarende useriøst. Han forventer, at repræsentanter for demokratigruppen vil aflevere de sidste omkring 200 til borgme-steren engang i næste uge. - Grunden til at vi har fortsat indsamlingen efter kommuanlbestyrelsesmødet er den, at en del borgere dengang ikke var opmærksomme på vores projekt og gerne ville skrive under, tilføjer Søren Christensen. Han mener set i lyset af valget i Mariager Kommune, at der stadig er basis for at arrangere en tilsvarende afstemning i Nørager. - Vores kommunalbestyrelse burde skæve til Mariager og lade os få en demokratisk afstemning. De 1700 underskrifter svarer trods alt til halvdelen af de, der stemte ved sidste kommunalvalg samt en tredjedel af de valgberettigede. Allerede nu har vi i demokratigruppen kontakt med nogle af de fem i kommunalbestyrelsen, der gik ind for en folkeafstemning og skal snarest have fat i de resterende inden næste kommunalbestyrelsesmøde for at få spørgsmålet om en folkeafstemning på dagsordenen, forklarer Søren Christensen og tilføjer: - Og kan det ikke lade sig gøre, tager demokratigruppen kontakt til Folketingets kommunaludvalg og indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.