Hård kritik blev til smil og anderkendelse

Arbejderne var først imod planerne - fagforening jubler nu over resultatet

BILBAO:Protester i spandevis. Endeløse debatter fyldt med vrede og harme. Det gik ikke stille af sig da politikerne i Bilbao besluttede at bruge mange millioner euro på at bygge et moderne kunstmuseum. Bilbao var ramt af krise med tusindvis af arbejdsløse til følge. - Fabrikkerne var en del af bybilledet og folk boede simpelthen midt i industrien. Det var en grim by, der udelukkende havde sin rigdom i kraft af industri og handel, hvilket godt nok betød en høj levefod, men nu var det slut, forklarer fagforeningsmanden Alfonso Peraita, regionssekretær for CCOO – Spaniens svar på LO. Kunst og kultur stod med andre ord ikke øverst på folks ønskeliste. Tværtimod vakte beslutningen voldsom kritik. - Det var meget dramatisk at se ens kollegaer gå arbejdsløse, mens politikerne ikke gjorde andet end at sætte et kunstmuseum i stedet, fortæller Alfonso Peraita. Og på hans tonefald kan man høre et ekko af den frustration og forargelse politikernes beslutning gav tilbage i 1990'erne. Kritikken forstummede Beslutningen betød en kæmpe utilfredshed som afstedkom en kritik af de ansvarlige politikere, der varede i mange år. Faktisk helt frem til Guggenheim Museet slog dørene op. Men langsomt blev det åbenbart, at satsningen havde været rigtig. At synergieffekten fra museet faktisk var med til at skabe en fremgang for Bilbao. - Det var først her, at de kritiske røster forstummede. At den tvivl og utilfredshed som arbejderne havde følt blev tavs, erindrer Alfonso Peraita. Man besluttede at satse på moderne teknologisk industri og på et helt nyt område nemlig service-industrien. Og det skabte job og optimisme hos arbejderne. - Det går fremad og arbejdsløsheden er faldet. Vi har stadig høj arbejdsløshed inden for nogle områder, men der er totalt set færre arbejdsløse og der har været en kæmpe stigning inden for servicesektoren, hvor der er opstået rigtigt mange arbejdspladser, fortæller Alfonso Peraita. Malurt i bægeret Midt i glæden peger Alfonos Peraita dog på, at det ikke er alle der har fået glæde af udviklingen. - Mange af de nye jobs kræver kvalifikationer, som mange af de ældre arbejdere fra industrien ikke har. Og det gør det ekstremt svært for dem at nyde godt af den generelle fremgang. De der nyder godt af fremgangen er de unge, der har nået at omstille sig til de nye krav, fortæller Alfonos Peraita.