Hård kurs er hykleri

VK-SKATTEPOLITIK:Jeg er dybt forundret over regeringens udspil til kontrolaktioner mod sort og illegalt arbejde. For regeringens egen nedskæringer har været med til at forværre problemet. Jeg ved ikke, om jeg skal le eller græde over regeringens udspil. Når regeringen siden sin tiltræden har skåret omkring 1000 stillinger væk i Told & Skat - eller ca. 20 pct. - kan det jo ikke undre, at det sorte arbejde kan florere næsten helt uhæmmet. Derfor er det rent hykleri, når ministertrekløveret i dag bebuder en hård hånd mod det sorte arbejde i bl.a. kiosker, restauranter og taxier. Det, der bl.a. foregår i århusianske Bazar Vest, i mange restauranter og kiosker, er fuldstændig uacceptabelt og skal stoppes helt konsekvent. Det har SF gennem længere tid forsøgt at presse regeringen til, og det er selvfølgelig glædeligt, at selv skatteministeren er ved at vågne op. Men det er vanskeligt at opnå andet end slaphed og konsekvensløshed, når regeringen selv har fjernet de medarbejdere, der skulle stå for kontrollen. Derfor vil SF tilføre skattemyndighederne de nødvendige midler, så de kan håndhæve loven.