Lokalpolitik

Hård medfart til kommunens regnskab

Kommunernes Revision er stærkt kritisk - forsyningsvirksomhederne har store overskridelser af budgettet

FREDERIKSHAVN:Kommunernes Revision havde spidset pennen, da revisionen gennemgik og kommenterede Frederikshavn Kommunes regnskab for 2001. Det er ikke mindst forsyningsvirksomhedernes budgetoverskridelser, der får revisionen til at blinke med advarselslamperne. Desuden har kommunens bevillingsregler ikke været overholdt, idet der ikke er indhentet de fornødne tillægsbevillinger. Byrådet skal forklare sig over for Tilsynsrådet, men sagen er flere gange blevet udsat, senest på mandagens møde i økonomiudvalget. Nu skal den behandles på et ekstraordinært møde i økonomiudvalget forud for byrådsmødet på mandag. Revisorens mening Vi bad de konservatives medlem af byrådet, Villy Møller, tage sin revisorkasket på og vurdere den kritiske påtegning. - Revisoren er virksomhedens vagthund, der gør opmærksom på, at der er et problem - og at de ansvarlige skal vækkes af middagssøvnen. I dette tilfælde er det en meget kritisk og alvorlig advarsel om en sårbar økonomi og om, at der ikke er orden i disponeringen, siger Villy Møller, der som økonomiudvalgsmedlem selv skal være med til at rette skuden op. Smertensbarnet er forsyningsvirksomhederne. Kloakforsyningen tegner sig med en gæld på 74,8 mio. kr. for godt halvdelen af den samlede gæld på 130 mio. kr. Bogholderiproblem Udvalgsformand Jens Hedegaard Kristensen (CD) betegner den manglende tillægsbevilling som "et bogholderiproblem". - Spillereglerne skal selvfølgelig overholdes, men afdelingslederen har ikke været opmærksom på, at der gælder de samme regler for takstfinansierede forsyningsvirksomheder som for kommunen. Budgetoverskridelserne er der flere forklaringer på, siger Hedegaard: - Kommunen har et tilgodehavende på ca. 26 mio. kr. i det Elsamejede affaldsfyrede kraftvarmeværk. - Desuden har vi store her-og-nu-omkostninger til byggemodning, hvorimod tilslutningsafgifterne først kommer hjem i løbet af en årrække på måske 10-15 år. Endelig svier det til forsyningsvirksomhederne, at kommunens vandforbrug sidst i 90erne på få år faldt fra tre til to mio. kubikmeter. Kort tid forinden havde byrådet vedtaget en udvidelse af rensningsanlægget til 80 mio. kr. Jens Hedegaard erkender, at forsyningsvirksomherne ikke kan afdrage gælden til kommunen så hurtigt som ønsket. - Men alle virksomhederne giver overskud og havde det været en privat virksomhed, kunne vi medtage et tilgodehavende i regnskabet. Det må kommunen ikke, selv om sidste rate først falder i januar det efterfølgende år. Derfor ser tallene værre ud, end de er. Kalenderåret Afdelingsleder Jan Andersen konkluderer i et notat til politikerne, at kloakforsyningen er nødt til at øge sine driftsindtægter. Forsyningen skal sikres retten til at lånefinansiere og retten til at justere taksterne svarende til den afdragsbelastning og rentebyrde, som lånefinansieringen bevirker. Altså: forbrugerne skal betale mere. Desuden lægges op til, at acontoafregningerne fremover følger kalenderåret, så man på et tidligere tidspunkt kan opgøre årets indtægter og forbrug.

Breaking
Ingen afsluttende prøver for 9. og 10. klasser: 15. april åbner institutioner og skoler for 1.-5. klasse
Luk