Hård opbremsning på musikskole

Prioriteringsplan får styr på overophedet økonomi

HJØRRING:Hjørring Kommunale Musikskoles nytiltådte leder Christian Larsen overtager roret på en skole, der har foretaget en hård økonomisk opbremsning siden foråret. Siden marts har skolen måttet prioritere kraftigt i udbuddet på grund af et for højt aktivitetsniveau i 2003 i forhold til indtægter og tilskud. - Hvis skolen havde fortsat med uændret aktivetsudbud ville den være endt med et underskud ved udgangen af i år på knap 600.000 kroner, men så galt går det ikke, oplyser skolens souschef Steen Lindgaard. Takket være opbremsningen kommer man nu formentlig ud af året med et "underskud" på 200.000 kroner, som dog skal rettes op i løbet af de næste par år ved at lave begrænsninger i omkostninger og udbud. - Jeg var bekendt med den nye prioriteringsplan, før jeg tiltrådte, men jeg har valgt at fokusere på, at vi nu følger planen, og så må skolen lære af historien, siger skolens nye leder Christian Larsen, der tiltrådte 1. december. Opbremsningen har betydet, at visse undervisningstidbud er blevet skåret væk. Blandt andet visse samspilstilbud, der er meget dyre i fordi der er flere lærere på. Børne - og kulturdirektør John Frank Nielsen erkender, at prognosen for "underskuddet" på de 600.000 kroner er usædvanlig for en skole med et samlet kommunalt tilskud på omkring fire millioner kroner. - Skolens økonomi må svinge lidt fra år til år indenfor den ramme, der er udstukket - der kan jo være forskel på elevtallet fra år til år- men der skal samlet set være balance over en tre-årig periode. Skolen skal følge den økonomiske ramme, siger John Frank Nielsen. Han er tilfreds med, at økonomien nu er sat på skinner. Skolens indtægter kommer dels fra elevbetaling, dels fra statslige og kommunale tilskud. Hjørring Musikskole er meget populær. Der er venteliste på knap 100 og skolen har omkring 500 elever.