Hård strid om Ejlers vilje

Fond og politiker strides om en lokal jordbæravlers sidste ønske

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Flemming Møller Mortensen bruger ord som arrogance, respektløshed, bjergsomhed og moralsk uacceptabelt om Terndruplundfondens ønske om at sælger Ejler Nielsen ejendom. Arkivfoto: Lars Pauli

TERNDRUP:Det skulle have været så smukt, da Terndruplundfonden i 2007 arvede en lokal jordbæravlers ejendom på 10,5 hektar. En række love og bestemmelser om blandt andet landbrugsjord og bopælspligt, har vanskeliggjort fondens bestræbelser på at føre Ejler K. Nielsen sidste vilje ud i livet. Da det så allermest sort ud, foranledigede det lokale østhimmerlandske folketingsmedlem Flemming Møller Mortensen (S) et møde mellem Terndruplundfonden, Skov- og Naturstyrelsen og sig selv i et sidste forsøg på at lade Ejler Nielsen sidste ønske om en offentlig tilgængelig skov på ejendommen ske fyldest. Lettelse afløst af forundring Flemming Møller Mortensen var efter mødet lettet over, at der nu lå en løsning lige for. En løsning, som betyder, at Terndruplundfonden forærer Skov- og Naturstyrelsen ejendommen og selv betaler dele af tilplantning med skov for den rest-erende del af arven, som udgør godt 500.000 kroner kontant - Det har jo hele tiden været Ejler Nielsen ønske, at berige Terndrups borgere med fri adgang til en skov på den ejendom, som har givet ham så mange gode stunder, siger Flemming Møller Mortensen. Derfor var hans forun-dring stor, da Terndruplundfondens formand, Lau Bøgeholt-Laursen, tidligere på ugen meddelte offentligheden, at det ikke var muligt for fonden at imødekomme Ejler Nielsens ønske, og at fonden derfor havde besluttet at sælge ejendommen. Formand afviser kritik Flemming Møller Mortensen mener, at det aldrig var Ejler Nielsens ønske at berige Terndruplundfonden, og han beskylder fondens bestyrelse for at gøre krumspring, der kan give fonden penge i kassen. Det afviser Terndruplundfondens formand kategorisk. - Vi har utrætteligt kæmpet for at kunne efterkomme Ejler Nielsens vilje. Vi har sågar i flere omgang haft sagen på ministerens bord, men det kan ikke lade sig gøre for os at overtage ejendommen og plante den til med skov, som Ejler Nielsen ønskede det, siger Lau Bøgeholt-Laursen. Han understreger, at fondens bestyrelse længe tyggede på forslaget om at lade Skov- og Naturstyrelsen overtage ejendommen vederlagsfrit. - Vi har besluttet, at det vil vi ikke. I stedet forfølger en enig bestyrelse nu en plan om at forsøge at udvide Terndruplund, som er den lille bynære skov i Terndrup, hvor fonden hvert år udvirker sit formål, som vært for fejringen af Grundlovsdag, siger Lau Bøgeholt-Laursen. Flemming Møller Mortensen forstår overhovedet ikke, hvorfor fonden afviser et tilbud om at lade Ejler Nielsen ønske ske fyldest. - Argumentet om, at udvide Terndruplund er et forsøg på at legitimere, at Terndruplundfonden hele tiden har ønsket at kapitalisere arven efter Ejler Nielsen. - Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det er bjergsomhed og fondsbestyrelsens forsøg på at realisere helt andre tanker, end dem Ejler Nielsen har haft, siger Flemming Møller Møller Mortensen. Vil sikre fri adgang til skov Igen afviser Lau Bøgeholt- Laursen kategorisk anklagerne. - Vi stræber ikke efter at berige Terndruplundfonden, men efter at sikre lokalbefolkningen fri adgang til mere skov i forbindelse med Terndruplund, hvor behovet og ønsket om mere skov er langt større. - Det her handler ikke om profit, men om at bruge Ejler nielsens ejendom på den næstbedste måde, når den bedst mulige måde nu ikke er en mulighed, siger Lau Bøgeholt-Laursen. Flemming Møller Mortensen mener slet ikke, at Terndruplundfonden er bemyndiget til at vurdere, hvor behovet for skov er størst - Eftertiden vil dømme Terndruplundfondens bestyrelse på, om den gør det rigtige. Vi kan ikke spørge Ejler selv i himmelen om ønsket om at sælge hans jord er den rigtige. Det mener jeg ikke. - Det er min pligt at sige, at det, som er ved at ske her, ikke er i orden, siger Flemming Møller Mortensen, som mener, at Lau Bøgeholt-Laursen har tilbageholdt Skov- og Naturstyrelsens løsningsforslag for både presse og offentlighed. - Vi har ikke afvist forslaget, og skulle vores andre muligheder glippe, så ser vi på styrelsens forslag igen, siger Lau Bøgeholt-Laursen.