Aalborg

Hård vind tog pusten fra drage

Wave Dragon beskadiget under montering

LIMFJORDEN:Blæsten gik så friskt over Limfjordens vande, at det gik galt for bølgeenergianlægget Wave Dragon, mens det flydende anlæg var under forankring og montering i Nissum Bredning. Ifølge Lars Christensen fra firmaet Spok ApS, der er koordinator på projektet, forårsagede den kraftige vind skader på fendersystemet. Fendersystemet holder de to bølgereflektorer, der skal opfange bølgerne over en bred front, på plads. - Vi har endnu ikke fuld klarhed over, hvad der præcist er sket, men vi går ud fra, at de stålvirer, der holder reflektorerne på plads, ikke har været spændt hårdt nok. I hvert fald har reflektoreerne kunnet bevæge sig, hvorved de har kunnet hoppe ud forankringssystemet, siger Lars Christense og tilføjer, at Aalborg Universitet i går havde travlt med at besigtige skaderne og sikre anlægget mod yderligere skader. Bl.a. skulle de to reflektorer frigøres helt fra anlægget for at blive bugseret tilbage i havn. Hvorvidt "bølgedragen" kan repareres ude på fjorden, eller om den skal fragtes ind på land, afhænger ifølge Lars Christensen af skadernes omfang: - Nu er jeg ikke ingeniør, men hvis der er sket skader under vandlinien, er det formentligt nødvendigt at hive den op på land, siger koordinatoren, der håber, at det vil kunne ske i nærheden af Nissum Bredding og ikke i Aalborg, hvor anlægget er bygget. - For der er jo et godt stykke til Aalborg, siger han. Uheldet indebærer ifølge Lars Christensen formentlig en forsinkelse af projekt: - Vi havde afsat frem til august til at gøre anlægget fuldstændig driftklar. Uheldet vil lægge beslag på en del af den tid, der ellers skulle have været brugt til montering af turbiner m.v., siger han.