Lokalpolitik

Hård vinter koster dyrt

Glatførebekæmpelse og snerydning sprænger budgettet

LØKKEN-VRÅ:Vinteren har været lang og sej, og det sætter sine spor i vej-væsenets regnskab og budget. Forrige vinter var nemlig også dyr, og det er ikke bare udgifterne til snerydning og glatførebekæmpelse, der koster kassen. Vintervejret er også hård ved vejene og efter den seneste vinter er vejene i Løkken-Vrå igen en miserabel tilstand. Teknisk udvalg har besluttet at bede kommunalbestyrelsen om at dække ekstraudgifterne af kommunens kassebeholdning.Ellers bliver der simpelt hen ikke penge til at asfaltere som planlagt i år. I år bliver budgetterne også overskredet, kan teknisk udvalg allerede nu konstatere. I første halvår af 2006 forventes budgettet til vintervedligeholdelse overskredet med mindst 500.000 kr. Dertil kommer udgifter til andet halvårs snerydning og glatførebekæmpelse. Skulle kommunalbestyrelsen finde på at sige nej til at dække udgifterne med en ekstrabevilling, beder teknisk udvalg kommunalbestyrelsen træffe beslutning om, hvordan det forventede merforbrug så skal finansieres.