Hård vinter var en minkdræber

An­tal­let af frit­le­ven­de mink er mås­ke på vej ned ef­ter en hård vin­ter. Ar­kiv­fo­to Gre­te Dahl

An­tal­let af frit­le­ven­de mink er mås­ke på vej ned ef­ter en hård vin­ter. Ar­kiv­fo­to Gre­te Dahl

GJØL:Mink har et blakket ry. Rovdyret der dræber alt omkring sig, hvis den slipper ud fra farmene. Men kulde er ikke dens stærke side, og det kan nu tyde på, at antallet af fritlevende mink er faldet på Gjøl efter en hård vinter. - Det virker til at antallet af fritlevende mink er mindre end for fire år siden, og det kan blandt andet være, fordi vi har haft en hård vinter, siger biolog Poul Hald-Mortensen fra Vejlerne. Måden man måler mink i fri natur på er ved at observere udviklingen i antallet af jordrugende fugle, som er et let bytte for mink. At mink i fri natur er et sjældnere syn, mener foreningen Pelsdyravlerne på Gjøl også. - Der er en vild bestand af mink i området, men jeg tror, at det er et meget begrænset problem, fordi vi ikke får ret mange henvendelser fra folk, siger Poul Westergård, formand for foreningen Pelsdyravlerne på Gjøl. Gjøl er specielt et udsat område, da der i området ligger omkring 40 minkavlere. Derfor har foreningen gjort noget for at komme minkplagen til livs. De har gennem to år haft en udlåningsservice af minkfælder, som private kan benytte, hvis de støder på fritlevende mink. - Vi skal kunne kigge vores naboer i øjnene, så derfor har vi stillet fælderne til rådighed for at vise, at vi tager problemet alvorligt, men det har bare ikke været den succes, vi havde forestillet os, siger Poul Westergård. Kræver ressourcer I løbet af i år har kun 6-8 af deres 20 fælder været udlånt. Men ideen med udlån af fælder roses alligevel af Thy statsskovdistrikt, selv om det ikke er så nemt som det lyder. - Det er bestemt en rigtig godt ting, at de tager ansvar for de skader, som deres mink kan forsage, hvis de slipper ud i naturen. Sagen er bare, at der skal mange fælder op, før det hjælper noget, og de skal gerne stå hele året. Ud over det skal en fælde ifølge loven tilses to gang dagligt, og det er de færreste, der har overskud til det, fortæller Henrik S. Kristensen, konsulent ved Thy Statsskovdistrikt. Henrik S. Kristensen oplyser, at problemet med fritlevende mink er, at den er opdrættet til at være i farme. Hvis den slipper ud i naturen, vil den finde sine instinkter og finde sin plads i konkurrence med dyr som lækatten. Føden er ofte andefugle og det er især et problem i yngletiden, hvor den specielt kan fordrive fugle, der yngler på jorden. Den er et ret aggressivt rovdyr, og der er set eksempler på, at den har kastet sig over smågrise fra fritgående besætninger.