Hårde anklager i planteskolesag

Ole Stavad (S) beskylder miljøminister for fusk og skalten og valten

BROVST:- Man kan kalde det fusk eller kreativ bogføring. Under alle omstændigheder giver Skov- og Naturstyrelsens regnskaber ikke et retvisende billede af den virkelighed, som Fosdal Planteskole repræsenterer. Fjerner man de omkostninger, planteskolen har været nødt til at påtage sig, er der et klart og uomtvisteligt overskud efter ministerens egne tal, siger MF’er og socialdemokrat Ole Stavad. Han er opbragt over, at miljøminister Hans Chr. Schmidt efter oppositionens opfattelse misbruger planteskolens regnskaber i et ideologisk korstog for at privatisere også planteavlsområdet. Samtidig harcellerer Ole Stavad over den måde, miljøministeren behandler Fosdal Planteskoles medarbejdere på. - Det er et fuldstændigt uværdigt og uacceptabelt politisk spil med loyale medarbejderes arbejdsplads og fremtid, anklager Ole Stavad. Han er overbevist om, at det er muligt at tvinge ministeren til at bevare Fosdal Planteskole som statsejet virksomhed, hvis formanden for folketingets miljøudvalg Eyvind Vesselbo (V), Tina Nedergaard (V) og den miljøpolitiske ordfører for Dansk Folkeparti Jørn Dohrmann står ved deres støtteudtalelser til planteskolen. - Mener de pågældende folketingsmedlemmer fra Venstre og Dansk Folkeparti det, de siger, kan der gøres kort proces med miljøministerens skalten og valten med vigtige arbejdspladser. Vil de vedstå deres egne udtalelser tilNORDJYSKE Stiftstidende, er der et klart flertal i Folketinget, som kan forhindre miljøministeren i at nedlægge planteskolen og skade miljøet, argumenterer Ole Stavad. Han har stillet to spørgsmål til ministeren for at få afklaret Fosdal Planteskoles fremtid endeligt. Sker det ikke i Folketingets spørgetid på onsdag, vil oppositionen rejse en forespørgsel og gennem en afstemning tvinge ministeren til at bevare Fosdal Planteskole.