Hårde domme for bedrageri

Bestilte varer til selskab, der ikke kunne betale

AALBORG:Retten i Aalborg rystede ikke på hånden, da den i går afsagde dom over den 40-årige Niels Christian Crone Nielsen fra Thisted og den 52-årige John Thomsen fra Gandrup. De blev kendt skyldig i sammenlagt 10 ud af 11 anklagepunkter om blandt andet skyldernersvig, bedrageri og socialt bedrageri, og det vurderede retten skulle koste John Thomsen et år bag tremmer samt en tillægsbøde på 50.000 kroner. Niels Chistian Crone Nielsen skal et år og tre måneder i fængsel samt en tillægsbøde på 50.000 kroner; men i dette regnestykke indgår i et vist omfang tidligere domme på i alt 10 måneder. John Thomsen er dømt for bedrageri fordi han bestilte træ og cement til sin fiskesø på et tidspunkt, hvor selskabet bag var blevet begæret tvangsopløst. Dermed viste han, at han ikke kunne betale for varerne. Desuden er han dømt for skyldnersvig, fordi han "glemte" at fortælle skifteretten, at han havde købt værktøj og fiskeudstyr, medens konkursboet blev behandlet. Disse ting blev siden fundet ved en ransagning og anklagerne mener, at det fra starten var meningen, at i det mindste værktøjet skulle bruges til de sommerhusprojekter i Hou, som John Thomsen og Niels Christian Crone Nielsen sidenhen kastede sig over. Skuffeselskab De dømte har under hele sagen hævdet, at de bestilte et andet selskab, Dansk Investerings Byg Aps, til at bygge sommerhusene. Det påfaldende er dog, at dette selskab bliver stiftet selv samme dag, som selskabet med fiskesøen blev trukket i skifteretten, samt at begges underskifter kan findes på dokumenter fra selskabet. Selskabet skulle tilsyneladende bruges til dels at skjule, at det var de to, der reelt stod bag og dels til at placere ordrer i, som de to driftige herrer ikke havde tænkt sig at betale for. Det blev aldrig momsregistreret, og alene dette er ulovligt. Niels Christian Crone Nielsen har igennem hele perioden i 2002/2003 modtaget bistandshjælp, og retten fandt det bevist, at han i det mindste i størsteparten af perioden var knap så syg, som hans lægeerklæring antydede, og at han reelt var travlt beskæftiget med at bygge sommerhuse. De tos koner blev idømt en bøde på 50.000 kroner for deres andel i sagen. De fire har udbedt sig to ugers betænkningstid med henblik på en eventuel anke. Sagen er den hidtil første, der er kommet ud af Aalborg Politi og Told og Skats indsats med at gå bandemiljøets økonomiske forhold efter i sømmene.