Hårde forhandlinger om dankort venter

København, onsdag /ritzau/ Grafik udsendes ---------------------- Der er udsigt til meget hårde forhandlinger om dankortets fremtid. Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsens (K) forslag om et luksuskort med chip og gebyr samt et basiskort med forringet sikkerhed er ikke umiddelbart spiseligt for nogen af parterne. - Muligheden for at øge selvrisikoen på basiskortet vil vi ikke være med til. Der er ikke belæg for, at dankort er specielt usikkert, og begge korttyper vil være afhængige af en pinkode. Vi skal sætte et hegn op omkring dankortet, som vi kender det, så det ikke bliver forringet så meget, at folk tvinges til at flytte til chipkort med gebyrer, siger direktør i Forbrugerstyrelsen Rasmus Kjeldahl. Dansk Handel og Service er også kritisk over for at øge selvrisikoen på dankort. - Det er et klart signal om, at de vil udfase det traditionelle dankort, siger juridisk direktør Kim Munch Lendal. Det vil også være et problem for finanssektoren pludselig at skabe tvivl om sikkerheden på det betalingskort, som man ellers hidtil har understreget sikkerheden af ved brug både i butikkerne og på internet. I både 2000 og 2001 blev der overhovedet ikke svindlet ved at kopiere magnetstriben på dankort, og i 2002 var der kun to eksempler. - Misbruget i Danmark er meget lille. Det er lidt større i udlandet, men der er der også sikkerhedsmæssige ting, der adskiller sig, siger direktør i Dankort A/S Niels Neergaard. Både Finansrådet og de små pengeinstitutternes forening, Lokale Pengeinstitutter, har valgt slet ikke at kommentere Bendt Bendtsens udspil af frygt for at gøre de kommende forhandlinger sværere. Men forslaget giver sektoren to problemer, dels fordi sikkerheden stik mod tidligere meldinger nu skal forringes på det traditionelle dankort, dels fordi forslaget indebærer fortsat frihed for gebyrer på dankortet. Forbrugerrådet vil foruden at kæmpe mod den forøgede selvrisiko også kræve et loft over gebyrerne på det nye dankort med chip. Der er i øjeblikket en bestemmelse om et maksimumgebyr på 50 øre per transaktion, hvis paragraf 14 med gebyrforbuddet ophæves. Men bestemmelsen gælder kun til 2006. - Uden et loft kan gebyret komme op på en til to kroner per transaktion som i udlandet. Og det vil betyde en voldsom forringelse af vores samfund med langt flere kontanter blandt folk, siger Rasmus Kjeldahl. Men forbrugerrådet er principielt tilhænger af, at et dankort med chip bliver udviklet. - Hvis vi ikke får indført chipkortet, afskærer vi os fra nogle fordele. Vi skal have løftet en udvikling i gang. Men fordelene for forbrugerne skal overstige ulemperne ved at betale for det, siger Rasmus Kjeldahl. Et dankort med chip kan blandt andet bruges som digital signatur til at underskrive elektroniske dokumenter, som adgangskort til arbejdsplads eller motionscenter, som kort til flere forskellige konti eller som adgangskort til al offentlig transport. En rapport fra Økonomi- og Erhvervsministeriet konkluderede for nylig, at der kun er få begrænsninger på, hvad et chipkort kan bruges til. Rapporten nævner også sygesikringen som en mulighed til at lægge i chippen. - Men bankerne må jo tilbyde en fordelspakke, som kan få forbrugerne til at opgive det gebyrfrie kort. Ingen er jo interesserede i at få det samme kort - blot med gebyr, siger Rasmus Kjeldahl. En af detailhandlens argeste modstandere af gebyr på dankort, Coop Danmark, har ændret mening efter Bendt Bendtsens udmelding. - Vi er åbne over for muligheden for at lade butikkerne tage gebyr, men det afgørende for os er, at der findes nogle muligheder i chipkortet, som skaber merværdi i vores butikker, siger direktør H.C. Madsen til Radioavisen. Men han understreger kravet fra hele organisationen Dansk Handel og Service om, at dankortet, som vi kender det med magnetstrimmel og uden gebyrer, skal bestå. - Det er afgørende for en fri prisdannelse, at den, der køber en ydelse, også betaler for den, siger juridisk direktør i Dansk Handel og Service Kim Munch Lendal. Men hvis Bendt Bendtsens model med to forskellige dankort bliver gennemført, vil han ikke alene bevare paragraf 14 om gebyrfrihed for det traditionelle dankort. - Den skal faktisk udvides til også at omfatte gebyrer direkte over for forbrugerne, for at bankerne ikke dermed kan tvinge dem over på det nye chipkort, siger Kim Munch Lendal. /ritzau/