Tyverier

Hårde straffe for kunsttyveri

21-årig mand fik to et halvt års fængsel for tyveriet af to malerier på Voergård Slot - domme anket

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Kort efter tyveriet blev adgangsvejen for eventuelle tyve gjort besværligere på slottet. Foto: Bent Bach

NORDJYLLAND:- En meget hård og urimelig straf. Sådan lyder det fra forsvarerne, efter at der i går faldt dom over de to tiltalte i sagen om tyveriet på Voergård Slot, hvor malerier af Rubens og Goya blev stjålet. Den 21-årige Kenneth Faarvang fra Viborg blev idømt to et halvt års fængsel for tyveriforsøg 26. februar samt for selve tyveriet 8. marts. Den anden tiltalte - en 25-årige mand fra Sindal - blev kun dømt for tyveriforsøget, da anklageren opgav at få ham dømt for selve tyveriet på grund af manglende beviser. Han slap med 10 måneders fængsel. Inden dommen blev afsagt stod det klart, at anklagemyndighed og forsvarere var meget langt fra hinanden. Anklageren krævede nemlig fængsel i henholdsvis fire et halvt år og halvandet år ud fra paragraffen om tyveri af særlig grov karakter, da han mener, at malerierne har en værdi af 20 mio. kr. Og selvom retten i Hjørring tog forbehold for, om malerierne rent faktisk er af den værdi, valgte retten at dømme ud fra den hårde paragraf, der kan give op til seks års fængsel. Retten vurderede, at tyveriet var planlagt, og at Kenneth Faarvang stjal malerierne i den tro, at de var meget kostbare. Retten valgte dog ikke at bruge strafferammen fuldt ud, da det ikke endegyldigt kan bevises, at de to stjålne malerier er 20 mio. kr. værd. En principiel sag Men det er helt forkert at dømme ud fra den hårde paragraf, mener de to forsvarere, og derfor blev dommene over de to tiltalte anket til Landsretten på stedet. - Dommen er for hård, og jeg mener også, at den er forkert. Der er ingen beviser for, at malerierne er af den værdi, som der bliver påstået. Derfor mener jeg, at tvivlen bør komme min klient til gode, siger Henrik Feldt-Rasmussen, der er forsvarer for den dømte Kenneth Faarvang. Den 25-åriges forsvarer, Henning Lyngsbo, er også dybt uenig i dommen, og han vurderer, at sagen bliver principiel, når den ender i landsretten. - Det er jo en forkert dom. Retten har jo valgt at dømme efter en hård paragraf, selvom der overhovedet ingen beviser er, siger Henning Lyngsbo, der flere gange under retssagen påpegede, at anklagemyndigheden ikke kunne bevise, at malerierne faktisk er 20 mio. kr. værd. Ikke et Rembrandt-tyveri Under retssagen har kunsteksperters vidneudsagn peget på, at malerierne næppe var så meget værd. En af eksperterne var en specialist i Goya, der selv har set malerierne på Voergård Slot. Og han afviste blankt, at der var tale om en ægte Goya. Henning Lyngsbo sammenligner sagen fra Voergård med det meget omtalte tyveri af et Rembrandt-maleri på Nivågaard i 1999. Her var Henning Lyngsbo forsvarer for en af de dømte, der også fik to et halvt års fængsel. Derfor er dommen i Voergård-sagen for hård, mener han. - I Rembrandt-sagen var det beviseligt et ægte Rembrandt-maleri til mange, mange millioner kroner, og her brugte man samme paragraf, som retten har valgt at bruge i Voergårdsagen. Men i sagen fra Voergård er det ikke bevist, at malerierne er ægte og af den værdi, siger han. I forbindelse med retssagen havde Voergård Slot nedlagt erstatningskrav på 20 millioner kroner. Det krav afviste retten dog at tage stilling til, og overlod det til et civilt søgsmål. Retten besluttede også, at 21-årige Kenneth Faarvang fortsat skal sidde fængslet. Den dom blev også anket til landsretten. Den 25-årige blev løsladt efter domsafsigelsen.