Nordjylland

Hårde tider for heder

NORDJYLLAND:De nordjyske heder har svære vilkår. Her får luftens indhold af ammoniak en stor del af skylden. Ammoniak fra luften er med til at give planterne på heden næring, således at den oprindelige hedebevoksning blive afløst af andre former for planter. Det, at den oprindelige hede forsvinder, går derefter ud over dyrelivet. Her har sommerfuglen hedepletvinge ofte været bragt ind i diskussionen. Hedepletvingen, der bl.a. findes på De himmerlandske Heder, er gået slemt tilbage, og amtet har iværksat en detaljeret pleje af de områder, hvor sommerfuglen findes.