Hårde tider

Det er hårde tider for mange landmænd. Ikke alene kæmpes der på bedrifterne med økonomisk bøvl på grund af kreditklemmer, høje omkostninger i Danmark samt lave råvare- og jordpriser. I landets aviser finder man desuden dagligt artikler og debatindlæg, der stiller spørgsmålstegn ved, om der overhovedet bør være en fødevareproduktion i fremtidens Danmark.

Og det er denne sidste kritik, jeg gerne vil adressere. For jeg kan med ro i stemmen svare: Ja, fødevareproduktionen er en del af morgendagens Danmark. En meget vigtig del endda. Erhvervet kan nemlig være med til at løse nogle af de udfordringer, som Danmark står over for i øjeblikket: For det første er fødevareerhvervet en vigtig del af fremtidens løsninger, når det gælder miljø og klima. I Landbrug & Fødevarer deltager vi sidst i februar i Vækstforums grøn vækst-møder. Her præsenterer vi sammen med Novozymes tanken om det biobaserede samfund, hvor man arbejder med at skabe synergi mellem vidt forskellige produktioner og samtidig blive selvforsynede med vedvarende energi. Når der dermed er tale om et nærmest lukket kredsløb, bliver affald forvandlet til en ressource, som mindsker behovet for basale råvarer, f.eks. fosfor. Ved at satse på ideerne i det biobaserede samfund viser vi ikke bare vejen fremad og skåner fremtidens miljø og klima. Vi lægger også an til et nyt eksporteventyr. For det andet kan fødevareerhvervet være med til at puste liv i dansk økonomi ved at skabe vækst og arbejdspladser. For at gøre det har vi i denne tid dog brug for hjælp fra politikerne. Ikke i form af gældssanering, men i form af lettelser af nogle af de omkostninger, som tynger erhvervet: Et konkret eksempel er jordskatten, som vi i Landbrug & Fødevarer foreslår udfaset. Derved kan erhvervet spare 520 mio. kr. i 2010 og hele 1205 mio. kr. i 2012, hvor vi foreslår, at skatten afskaffes helt. Ved at lette nogle af omkostningerne kan politikerne simpelthen gøre det nemmere at afsætte vores produkter og konkurrere med udlandet. Trods økonomisk modvind er fødevareerhvervet i dag vigtigt for det danske samfund: Det står for næsten 13 pct. af eksporten. Landbruget og følgeindustrien beskæftiger omkring 15 pct. af befolkningen i Syd, Sønder, Vest og Nordjylland. Og sammenlignet med vores udenlandske konkurrenter ligger vi rigtig flot i forhold til dyrevelfærd og fødevaresikkerhed. Jeg er sikker på, at vi kommer ud på den anden side af krisen som et erhverv, der står stærkt inden for eksport, beskæftigelse, miljø og klima – og dermed som en vigtig bidragsyder til fremtidens Danmark.