Haarder fremturer

Den såkaldte integrationsminister, Bertel Haarder, fremturer også i det nye år med, at der skulle være masser af job til flygtninge og indvandrere. Hvor jobbene er henne må såvel flygtninge og indvandrere som arbejdsløse danskere spørge sig selv om. Det ville være befriende, hvis Haarder, i stedet for bevidsløst at lufte de samme fordomme igen og igen, ville medvirke til at gøre op med de stive, bureaukratiske systemer. De medvirker i høj grad til at gøre livet besværligt for de socialt dårligst stillede, som ønsker at komme i arbejde. Først og fremmest er der brug for at hjælp og vejledning frigøres fra den kommunale forvaltning, hvor socialrådgiverne er underlagt stramme økonomiske krav. Det ville være et stort fremskridt, hvis Arbejdsformidlingen og a-kasserne fik tilført ressourcer, så vejledning og formidling af arbejde kunne foregå der. Mange arbejdsløse har jo brug for også hjælp til at få orden på økonomien, familieforhold, sociale problemer osv. Hvis den hjælp foregik direkte i tilknytning til Arbejdsformidlingens og a-kassernes almindelige arbejde, ville vejen til et ordinært arbejde blive kortere for de arbejdsløse. Socialrådgiverne kunne være et vigtigt bidrag til at styrke det arbejde, i samarbejde medsagsbehandlerne i AF og a-kasserne. Line Barfod folketingsmedlem (Enhedslisten), socialordfører