Haarder satser på kreative fag

Bertel Haarders (V) første skridt som genudnævnt undervisningsminister bliver at trække de kreative fag tilbage i det gode selskab.

- Når vi taler om fagligheden, så skal det også gælde de musiske og kreative fag. Der skal vi være nøjagtigt lige så faglige som i de boglige fag, siger Bertel Haarder, der i går overtog nøglerne til Undervisningsministeriet fra partifællen Ulla Tørnæs ved fredagens regeringsomdannelse. - Det ideelle for eleverne er altid, at de veksler mellem det boglige og kreative. Ifølge Bertel Haarder er der skabt et kunstigt modsætningsforhold mellem det boglige og kreative, selv om sang, musik og billedkunst i lige så høj grad handler om viden og evner. Musiklærernes formand Bente Søndergaard er begejstret over de nye vinde fra regeringen. - Det lyder afsindig positivt! De kreative og musiske fag har længe været meget i baggrunden i regeringens politik, siger Bente Søndergaard. Formanden for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, ser frem til at samarbejde med Bertel Haarder. Han håber, at Bertel Haarder kan overbevises om, at den politik, som regeringen lægger op til med flere tests og mere kontrol, skal gennemføres med varsomhed. - Jeg håber, at han kan være med til at sikre, at regeringsgrundlaget får en anden udmøntning end den, der er lagt op til. Bertel Haarder lovede da også i sin tiltrædelsestale dialog, og at regeringsgrundlagets bebudede ændringer af uddannelsessystemet vil blive gjort på den rigtige måde.