Haarder tænker over gravfreden

EMNER 8. maj 2007 06:00

ÅRHUS: Et halvt løfte, men intet forhåndstilsagn. Det var mandag meldingen fra kirkeminister Bertel Haarder (V) til landets biskopper, som ønsker at få nedsat et udvalg, der skal overveje fordele og ulemper ved at forlænge gravfreden på nedlagte kirkegårde. På et fælles møde mandag lovede Bertel Haarder ifølge biskop Karsten Nissen fra Viborg, at Kirkeministeriet vil drøfte med Kulturarvsstyrelsen, om der bør nedsættes sådan et udvalg til at komme med anbefalinger vedrørende gravfreden. Biskopperne ønsker at gravfreden på nedlagte kirkegårde forlænges fra de nuværende 100 år til 200 år. Deres krav kommer efter en tvist fra Holstebro Kirke, hvor præster og menighedsråd er blevet pikerede over, at lokale arkæologer i forbindelse med en udgravning har tænkt sig at deponere skeletdele fra en for længst nedlagt kirkegaard på Antropologisk Laboratorium ved Panum Instituttet. Det er at krænke gravfreden, mener de - støttet stærkt af biskop Karsten Nissen. Og de kræver skeletdelene genbegravet. Den berørte kirkegård i Holstebro blev nedlagt i 1865. Karsten Nissen siger, at kirkeministeren var lydhør over for biskoppernes bevæggrunde, og han erklærer sig tilfreds med mødet, selv om Bertel Haarder ikke umiddelbart imødekom deres krav om et udvalg. - Sådan noget skal forberedes og tager lang tid. Det her er et skridt på vejen, siger Karsten Nissen. Der skal en regulær lovændring til for at forlænge gravfreden. Kravet om en forlængelse er stærkere blandt nogle biskopper end andre. Århus Stifts biskop, Kjeld Holm, siger, at det ikke er en sag, han går meget op i, men at han synes, det er godt, hvis spørgsmålet om en forlængelse bliver overvejet nærmere. Arkæologerne har i årevis sendt skeletter fra gamle kirkegårde og andre udgravninger til opbevaring på Antropologisk Laboratorium. De bruges til at forske i tidligere tiders ernæring og sygdomme. Kulturarvstyrelsen har foreslået, at arkæologerne sorterer skeletdele fra, som ikke er brugbare til forskning og genbegraver dem. Men det er altså ikke nok for biskopperne. /ritzau/

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...