Aalborg

Haarder til Sindal

SINDAL: Integrationsminister Bertel Haarder (V) er den første af otte foredragsholdere, der skal levere tankegodset til dem, der tilmelder sig Sognehøjskolens kommende sæson. Sognehøjskolen er et samarbejde mellem kommunens syv sogne og Folkeuniversitet i Aalborg, og 2003/2004-sæsonens tema er at pejle det danske. Der lægges ud med med Fælles Sognedag 17. august i Sindal Bykirke og sognegård, hvor Bertel Haarder vil kredse om det danske og det europæiske. De øvrige foredragsholdere tæller højskolelærer Jens Rosendal, forfattern Knud Sørensen samt kunstkritikeren Henrik Wivel, der blandt andet vil beskæfige sig med det gudsløse i dansk kundt. I 2004 vil fire yderligere gæste sognehøjskolen med deres foredrag. Det drejer sig om sangeren Erik Grip, biskop Jan Lindhardt, MF'eren Nasar Khadar (R) samt højskolelærer Michael Nielsen, som blandt andet vil forsøge at forklare, om der findes en dansk identitet. - Er der noget ægte dansk i en multikulturel verden, hvor globalisering og internet byder os at sprænge grænser og springe fordomme over - har modersmål og fædreland overhovedet nogen betydning i vore dage, spørges der blandt andet i sæsonprogrammet. Tilmelding til rækken af foredrag skal helst ske inden 5. august. tn