Hårdere stoffer breder sig til skolebørn

Stadig yngre personer er blandt kunderne i narkomiljøet, og de nøjes ikke længere med at købe hash. Hårdere stoffer er dagligdag.

Det viser en rundspørge blandt de nordjyske politikredse, som NORDJYSKE Stiftstidende har foretaget. - Vi oplever, at der er kommet mange 15-årige skoledrenge til. Desværre. Vi har haft tre sager, hvor de har solgt og været misbrugere, siger vicepolitikommissær ved Hjørring Politikreds, Michael Elkjær. I løbet af få måneder har Frederikshavn været centrum for flere indlæggelser efter hårdere narkoindtagelser, og en politirazzia fornylig hjemme hos unge afslørede narkobesiddelse hos flere. Ifølge kriminalinspektør Jørgen Hansen, Frederikshavn Politi, bliver hårde stoffer som ecstasy og amfetamin indtaget af stadig yngre misbrugere. Men Frederikshavn er ikke ene om det. Det understøttes også af erfaringerne hos tidligere misbrugere, NORDJYSKE har været i kontakt med. De peger anonymt på, at hårdere narko vil kunne findes på mange teenageværelser. - Sådan er situationen i hele Nordjylland. I de byer, som er mindre end Frederikshavn og Aalborg, er problemerne større end man aner, fastslår en tidligere misbruger. Også i Løgstør erkender politiet, at brugerne bliver stadig yngre. Vicekriminalinspektør Jørgen Jensen siger, at den største udfordring er at dæmme op for ældre misbrugere, som sælger til yngre. - Vi tager dem igen og igen, og de får dom på dom. Men de er uden for pædagogisk rækkevidde. Lige så snart de er ude af fængslet, er de i gang igen. De er kilden til spredningen, siger han. I Løgstør havde man sidste år en stigning fra 38 til 67 sager med besiddelse af amfetamin og ecstasy. Samtidig melder alle politikredse på nær Aalborg om et generelt prisfald på narkomarkedet. - Måske har det ført til, at yngre folk tager stoffer på grund af, at de er billigere og dermed mere inden for rækkevidde, vurderer Michael Elkjær. Ifølge fagfolk inden for misbrugsområdet bærer forældrene en stor del af skylden. De er simpelthen ikke opmærksomme nok og ved for lidt om de miljøer, som børnene færdes i. Nogle mener også, at forældrenes egen opførsel er den væsentligste årsag til, at debuten med hårdere stoffer så som ecstasy og amfetamin, sker tidligere. - De voksne har fået et stigende forbrug af vin i hverdagen, en mere liberal holdning til alkohol og bruger piller som problemløser. Det smitter af på børnenes grænser, siger Allan Bach, leder af Cafe Væxt i Aalborg, som yder rådgivning på misbrugsområdet. Her oplever de ansatte, at forældre, som frygter, at deres barn er begyndt at tage hårde stoffer, oftere ringer til cafeen for at få råd.