Hårdere straffe ikke nok

Vi læser historierne og ser billederne på tv. Sagesløse mennesker, der bliver tævet sønder og sammen eller ligefrem stukket ihjel med knive.

Af ingen anden årsag, end at de tilfældigvis møder afstumpede, kriminelle unge. I sådanne sager bliver vi alle sammen fyldt af vrede. Derfor er det vigtigt, at vi som politikere holder hovedet koldt og ikke lader os rive med. Men det er også vigtigt, at vi ser virkeligheden i øjnene. Og virkeligheden er, at volden fortsat stiger i Danmark. Lad mig nævne to tal: For det første er volden over en bred kam steget med næsten 20 pct. siden 2001. For det andet viser nye tal, at antallet af mindreårige, der overtræder våbenloven - blandt andet går med kniv - er steget med næsten 50 pct. Det er altså børn i alderen 10-14 år, der render rundt med kniv eller andre våben! Igennem seks år har Socialdemokratiet sammen med regeringen hævet straffen for vold. Det har været nødvendigt, og godt for vores retsfølelse som borgere. Men det har altså ikke været nok til at bremse volden. Og ideen som jeg har hørt om, at vi skal til at sætte 12-årige børn i fængsel, hører ikke hjemme i et civiliseret samfund som det danske, og det løser ikke problemet. Efter min mening har der været en alt for slap holdning i forhold til at forebygge, at udsatte børn udvikler sig til at blive afstumpede kriminelle. Regeringen har simpelthen forsømt den sociale indsats. Det er en tragedie for børnene, og for alle os andre i det danske samfund, som risikerer at blive deres sagesløse ofre. I Socialdemokratiet vil vi stramme op om den sociale indsats for at komme den afstumpede vold til livs. Blandt andet vil vi stramme op, så det maksimalt må tage en uge at lave en redningsplan for børn og unge, der er på vej ud i kriminalitet. Og så vil vi oprette særlige ¿sociale indsatszoner¿, hvor myndighederne skal rykke ud øjeblikkeligt, hvis der er familier med særlige problemer. Forebyggelse kræver en lige så fast hånd som straf af voldsmænd. Det er gammeldags og utilstrækkeligt at tro, at man enten kan nøjes med hårdere straffe eller mere social forebyggelse. Vi er nødt til at gøre begge dele, hvis vi vil bekæmpe den stigende vold.