Lokalpolitik

Hårdnakket strid om svar til tilsyn

- Dokumentation for lovliglighed af tilskud til centeret mangler, mener UP-gruppen

FJERRITSLEV:Byrådsmedlem Søren Grøn (UP) er så utilfreds med det svar, de 11 byrådsmedlemmer fra V og S står bag i sagen om lovligheden af Fjerritslev Kommunes tilskud til Han Herred Fritidscenter, at han indsender sit eget svar til Statsamtet. Ingen af de seks UP-medlemmer stemte for udkastet, så det bliver langt fra et enigt svar fra byrådet, tilsynet med kommunerne får i den langtrukne sag. De springende punkter er dels dokumentationen for fordelingsnøglen 70-30 i fællesudgifterne til driften af idrætsdelen og vandrerhjemmet, og dels forklaringen på, hvorfor et rente- og afdragsfrit lån, som kommunen ydede til svømmehallen i 1972, i de kommunale regnskaber står som en garanti og en eventualrettighed og ikke som et lån. - Den erklæring, man har fået fra fritidscenterets revisor om fordelingen af fællesudgifterne, er ikke en dokumentation, sagde Søren Grøn. Han henviste til, at der er tale om et skøn ud fra personalets oplysninger, selv om der er elektronisk tidsregistrering i centeret, og at fritidscenteret er blevet sammenlignet med tre andre idrætscentre, som det ikke kan sammenlignes med. - Ingen af dem har femstjernet vandrerhjem, så de er ikke relevante. Søren Grøn oplyste, at han også har sendt et brev til chefrevisor Mogens Kruse i Kommunernes Revision for at få låne- og garantisagen på det rene. - Så ved alle, hvad jeg har gjort, lød hans salut. Fra Socialdemokraterne sagde gruppeformand Per Halsboe-Larsen, at det er logisk, at byrådet citerer fritidscenterets revisor, men at det er o. k. at andre indsender særlige synspunkter. - Det får vi så måske svar på, mens vi stadig hedder Fjerritslev Kommune, lød det syrligt. Otto P. Kjær (UP) mente, at kommunen risikerer ikke at få sit regnskab godkendt, og Steen Andersen (UP) undrede sig over, at den elektroniske tidsregistrering i centeret ikke er brugt som dokumentation, når den nu findes i huset. Ejler Winkel (UP) spurgte, hvorfor brevet til Statsamtet er så vagt formuleret. - Hvorfor giver vi ikke en gang for alle den nødvendige dokumentation, så vi kan slippe for denne uværdige diskussion? Karl Aage Jespersen (UP) fulgte op: - Vi kan ikke være bekendt at sende et svar ind, som vi ikke er enige om. Johan Svaneborg (UP) advarede om, at statsamtet kan melde tilbage, at Fjerritslev Kommune har givet ulovligt tilskud til fritidscenteret. - Og det vil jeg ikke være med til at betale.