Hårdt brug for bistand og handel

EMNER 29. juni 2003 08:00

U-LANDE: Under overskriften "U-landshjælp gør skade" skriver Bo Warming 25.6., at "frihandel og selvhjulpenhed... er vejen frem for alle u-lande". Vil Bo Warming være så venlig at formidle dette glade budskab til EU, USA og verdenshandelsorganisationen WTO! I Mali, Burkina Faso, Benin og over 20 andre lande i Afrika dyrkes god og billig bomuld; men USA og EU giver kæmpemæssige beløb i bistandshjælp til sine bomuldsproducenter, hvorefter bomulden sælges på verdensmarkedet til langt under, hvad det koster at fremstille den. Ingen lande i Afrika kan på tilsvarende vis finde store beløb i statskassen – dermed udkonkurreres den afrikanske bomuld, og økonomien falder, hvor den burde stige. For et mylder af andre landbrugsprodukter, f. eks. jordnødder og sukker, gør noget tilsvarende sig gældende. Bugnende kasser i Bruxelles og Washington forhindrer effektivt, at varerne dyrkes, hvor det bedst kan svare sig. Bo Warming mener endvidere, at bl.a. Afrika "har gavn af, at urent drikkevand hindrer de svageste og sygeste i at formere sig alt for hurtigt." Nej, den vigtigste virkning af urent drikkevand er faktisk ikke, at menneskene formerer sig mindre – den vigtigste virkning er, at urent drikkevand medfører et vedvarende dårligt helbred, der gør det umuligt at arbejde effektivt. Man fødes med én mund og to hænder. Erfaringerne viser, at afrikanerne forbedrer og forøger både kvægavl og dyrkning af jorden, når det bliver muligt at drikke rent vand – som vel at mærke ofte står øverst på både regeringers og folkelige organisationers egen ønskeseddel. Et lige så stort ønske er en omlægning af verdensøkonomien, som vil muliggøre, at afrikanerne får et udbytte af deres arbejde, som i højere grad end i dag står mål med indsatsen – jf. føromtalte bomuld. Kolonihistorie og verdensøkonomi har sørget for, at Afrika i årtier fremover har hårdt brug for mere og bedre bistand og mere og bedre handel. Skal fødselstallet falde, som det ligger Bo Warming meget på sinde, kræver det, at en forbedret økonomi muliggør mekanisering af kvægavl og agerbrug. Var det ikke det, der i det 20. århundrede fik fødselstallet til at falde i Danmark og resten af Europa?

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...