Lokalpolitik

Hårdt brug for ekstra kræfter

Ledelsen er ved at drukne i opgaver på Virksomheden Skagen

SKAGEN:Lederne på Virksomheden Skagen er ved at drukne i opgaver, og hvis ikke der gøres noget meget snart, går det helt galt. Det er meldingen fra formanden for social- og sundhedsudvalget i Skagen Kommune, Bjarne Kvist (S), og der ligger da også en indstilling om at oprette en ekstra lederstilling klar fra udvalget, når økonomiudvalget mødes mandag 28. februar. - Vi indstiller til økonomiudvalget, at der gives en tillægsbevilling på 200.000 kroner i 2005. Inden for AF har man en såkaldt stifinderordning, en ordning der giver mulighed for i en periode med tilskud at ansætte en akademiker efterfulgt af ordinær ansættelse, og det mener vi, at der vil kunne klare noget af problemet. Det skal ske hurtigst muligt, efter at økonomiudvalget og byrådet har sagt ja, for ellers får vi simpelthen problemer med at fastholde det personale, som vi har i forvejen, fastslår Bjarne Kvist. Der er flere gange inden for de seneste år skåret lederstillinger væk på Virksomheden Skagen, og de mange forberedelser til kommunesammenlægningen tager også meget tid. Direktøren for Virksomheden Skagen, Gerda Møller, er således formand for en af de mange arbejdsgrupper, som skal forberede sammenlægningen. - De kommunalt ansatte bruger utroligt meget tid på det her, og det tager mange kræfter. Det er galt mange steder, men lige nu er det specielt galt på Virksomheden Skagen, siger Bjarne Kvist. En opringning til Virksomheden Skagen bekræftede da også tydeligt, at der er brug for mere hjælp. - Da Virksomheden Skagen blev en realitet i 1998, var der ansat en direktør, tre afdelingsledere og en udviklingskonsulent som den øverste ledelse. På et tidspunkt blev stillingen som udviklingskonsulent skåret væk. Det samme blev stillingen som leder af integrationsafdelingen, og da den forhenværende direktør, Johnny Møller Knudsen, blev social- og sundhedsdirektør, blev der skåret endnu en lederstilling væk, fortæller Gerda Møller. Nu er der kun to ledere tilbage, og på samme tid er der kommet mange nye opgaver til, ikke mindst i forbindelse med kommunesammenlægningen. - Det er meget vigtigt, at vi markerer os i forhold til Frederikshavn og Sæby på netop dette område, så vi kan få de gode ting med, som vi har været med til at udvikle på Virksomheden Skagen. Det er en kæmpe, men også meget spændende opgave, siger direktøren for Virksomheden Skagen.